ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ  Α) ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΕΕΠ-ΕΒΠ  Β) ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΕΕΠ-ΕΒΠ 

Σας κοινοποιούμε τους πίνακες με τα στοιχεία των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ της Διεύθυνσης Π.Ε. Εύβοιας που υπέβαλαν αίτηση για Μετάθεση: α) από περιοχή σε περιοχή β) για βελτίωση ή…

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Α) ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ Β) ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Γ) ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

Σας κοινοποιούμε τους πίνακες με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Εύβοιας που υπέβαλαν αίτηση για Μετάθεση: α) από περιοχή σε περιοχή β) σε μονάδες Ειδικής Αγωγής γ) σε…

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΕΠ

Σας καλωσορίζουμε στη Δ/νση Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας και σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί: Το τρέχον σχολικό έτος  η ανάληψη υπηρεσίας θα γίνει απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης…

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ

238
Σχολικές Μονάδες
1989
Εκπαιδευτικοί
14016
Μαθητές
2
Μεταθετικές Περιοχές