Μήνας: Νοέμβριος 2023

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Α) ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ Β) ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Γ) ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

Σας κοινοποιούμε τους πίνακες με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Εύβοιας που υπέβαλαν αίτηση για Μετάθεση: α) από περιοχή σε περιοχή β) σε μονάδες Ειδικής Αγωγής γ) σε…

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΕΠ

Σας καλωσορίζουμε στη Δ/νση Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας και σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί: Το τρέχον σχολικό έτος  η ανάληψη υπηρεσίας θα γίνει απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης…

Ανάληψη Υπηρεσίας Αναπληρωτών/τριών ΕΕΠ-ΕΒΠ – Ειδική Πρόσκληση

Σας καλωσορίζουμε στη Δ/νση Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας και σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά τις τρέχουσες προσλήψεις ΕΕΠ/ΕΒΠ μέσω Ειδικής Πρόσκλησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.:  Η ανάληψη υπηρεσίας θα…

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ

238
Σχολικές Μονάδες
1989
Εκπαιδευτικοί
14016
Μαθητές
2
Μεταθετικές Περιοχές