Μήνας: Ιανουάριος 2024

Διευκρινίσεις για την υποβολή αίτησης παραίτησης -Δικαιολογητικά συνταξιοδότησης

Υποβολή Αίτησης Παραίτησης Σχ. Έτος 2023-2024 (Διευκρινίσεις για λόγους υγείας) Διευκρινίσεις για την υποβολή αίτησης παραίτησης – Δικαιολογητικά συνταξιοδότησης Αίτηση Παραίτησης για Συνταξιοδότηση

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ  ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

Ανακοινοποίηση ως προς τον αριθμό ανήλικων τέκνων που γεννήθηκαν έως 31-12-2023,  σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 114645/Ε2/12-10-2023 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ…

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ

238
Σχολικές Μονάδες
1989
Εκπαιδευτικοί
14016
Μαθητές
2
Μεταθετικές Περιοχές