Μήνας: Μάιος 2024

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2024-2025

59223Ε2_31-05-2024_ΥΑ_ΣΕΠ_2024-25.pdf

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2024-2025

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ.pdf ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ_2024.pdf ΥΑ ΑΕΙ_2024.pdf ΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ.pdf ΥΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΑΝΟΣ.pdf ΥΑ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.pdf ΥΑ ΔΟΑΤΑΠ.pdf ΥΑ ΕΟΠΠΕΠ.pdf ΥΑ ΙΜΜΑ.pdf ΥΑ ΚΕΓ.pdf ΥΑ ΣΑΕΚ.pdf ΥΑ_ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.pdf ΥΑ_ΠΕ_86.pdf

Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης ΕΕΠ/ΕΒΠ αιτούντων βελτίωσης θέσης

Σας ανακοινώνουμε τον προσωρινό πίνακα μοριοδότησης ΕΕΠ-ΕΒΠ αιτούντων βελτίωσης θέσης. Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται από την Τρίτη 28-05-2024 μέχρι και την Παρασκευή 31-05-2024 και ώρα 13.00 μ.μ.,  στη διεύθυνση…

«Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτιμήσεων για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης».

Πρόσκληση για υποβoλή δήλωσης προτιμήσεων για οριστική τοποθέτηση-βελτίωση θέσης.pdf ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ.pdf ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ.pdf 1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ…

Τοποθετήσεις Οργανικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών Π.Ε. Εύβοιας

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας με την αρ. 14/27-05-2024 Πράξη του, έκρινε και τοποθέτησε τους οργανικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, όπως αποτυπώνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.pdf

ΑΦΙΣΑ (ΤΥ-ΔΥΕΠ 6001589)

Η Πράξη αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών/τριών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων…

Πρόσκληση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών παλαιοτέρων ετών Π.Ε. Εύβοιας.

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας, με την αρ. 12/20-05-2024 Πράξη του καλεί τους εκπαιδευτικούς που είχαν κριθεί οργανικά υπεράριθμοι, χωρίς δήλωσή τους, τα προηγούμενα έτη και επιθυμούν να επιστρέψουν στη σχολική τους…

Δηλώσεις επιθυμίας ή μη για κρίση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Π.Ε. Εύβοιας.

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας, με την αρ. 12/20-05-2024 Πράξη του καλεί τους Διευθυντές/ντριες-Προϊσταμένους/νες των σχολικών μονάδων που παρουσιάζουν οργανικές υπεραριθμίες και αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες: Επισημάνσεις: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.pdf ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ…

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ

238
Σχολικές Μονάδες
1989
Εκπαιδευτικοί
14016
Μαθητές
2
Μεταθετικές Περιοχές