Πρόσληψη

 * Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε τα έγγραφα του word, επιλέξτε “Ενεργοποίηση επεξεργασίας“, στο άνω μέρος του εγγράφου.

Έντυπο ΕΣΠΑ     ΠΕΠ      ΠΔΕ-Τακτικού
Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας doc link   doc link doc link
Αίτηση Αναγνώρισης Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού doc link doc link doc link
Υπεύθυνη Δήλωση οικογενειακής παροχής doc link doc link   doc link
Υπεύθυνη Δήλωση μη άσκησης ποινικής δίωξης, εμπορίας κ.λ.π  doc link     doc link   doc link
Υπεύθυνη Δήλωση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας  doc link doc link doc link
Υπεύθυνη Δήλωση Ασφάλισης  doc link doc link doc link
Δελτίο απογραφής    doc link doc link doc link

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ

238
Σχολικές Μονάδες
1989
Εκπαιδευτικοί
14016
Μαθητές
2
Μεταθετικές Περιοχές