ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αρμοδιότητες Διευθυντών/ντριών – Προϊσταμένων

Δικαιολογητικά Πρόσληψης

Οδηγίες Ανάληψης Υπηρεσίας

Οδηγίες Πράξης Ανάληψης Υπηρεσίας

Οδηγίες Απουσιολογίων

Οδηγίες Αδειών

Οδηγίες Υπερωριών

Οδηγίες Οδοιπορικών

Οδηγίες Συμμετοχής σε Απεργία/Στάση εργασίας

Τίτλοι – Λογότυπα Πράξεων ΕΣΠΑ-ΠΔΕ

Τηλεφωνικός κατάλογος αρμόδιων υπαλλήλων

Εφαρμογή PDF24 (Επεξεργασία pdf αρχείων/μετατροπή σε άλλη μορφή αρχείου)

Οδηγός Σχολικών Μονάδων 2023-2024

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ

238
Σχολικές Μονάδες
1989
Εκπαιδευτικοί
14016
Μαθητές
2
Μεταθετικές Περιοχές