ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

Γενικές πληροφορίες

Για την αποζημίωση υπερωριών Πολυθέσιων, Ολιγοθέσιων, Ολοήμερων και Κατ΄ Οίκον Διδασκαλίας, η υποβολή δικαιολογητικών θα γίνεται ανά μήνα, στον 6ο όροφο (γραφείο 1) της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ευβοίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011, οι υπερωρίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την Ανάθεση Υπερωριών πατήστε εδώ.

 

Δικαιολογητικά 

 

Έντυπα

Πρότυπο μηνιαίου ημερολογιακού πίνακα υπερωριών

 

Υποδείγματα Πράξεων ανάθεσης υπερωριών

Υπόδειγμα Πράξης ανάθεσης υπερωριών για 1/θ σχολείο 
Υπόδειγμα Πράξης ανάθεσης υπερωριών για 2/θ σχολείο 
Υπόδειγμα Πράξης ανάθεσης υπερωριών για 3/θ σχολείο 
Υπόδειγμα Πράξης ανάθεσης υπερωριών για πολυθέσιο σχολείο 

 

Πληροφορίες

Τηλέφωνο: 22213-52733 (για μόνιμους εκπαιδευτικούς)

                  22213-52736 (για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς)

Ε-mail : misthodosia@dipe.eyv.sch.gr

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ

238
Σχολικές Μονάδες
1989
Εκπαιδευτικοί
14016
Μαθητές
2
Μεταθετικές Περιοχές