Κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για υποβολή αίτησης απόσπασης-δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες & σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ εντός Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση για αίτηση απόσπασης-δήλωση τοποθέτησης. Αίτηση Δήλωσης Προτίμησης για απόσπαση Απόφαση ίδρυσης ΣΔΕΥ

Λειτουργικές υπεραριθμίες κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60 & ΠΕ70-Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή δηλώσεων υπεραριθμίας.

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας, με την αρ. 21/15-07-2024 Πράξη του έκρινε τις λειτουργικές υπεραριθμίες και προσδιόρισε τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του και καλεί τους/τις Διευθυντές/ντριες-Προϊσταμένους/νες των σχολικών μονάδων…

Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης εκπαιδευτικών οι οποίοι αποσπάστηκαν  από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πήραν απόσπαση από άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε. στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας, σύμφωνα με τις αρ. πρωτ. 68593/Ε2/19-06-2024 & 68602/Ε2/19-06-2024 Υ.Α., να υποβάλουν Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης στη Γραμματεία του…

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ

238
Σχολικές Μονάδες
1989
Εκπαιδευτικοί
14016
Μαθητές
2
Μεταθετικές Περιοχές