ΟΔΗΓΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΦΙΣΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ

Οδηγός Υλοποίησης Πράξης  
1. Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ,  2023-2026

Αφίσα ΔΥΕΠ

2. Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ & ΤΕ), 2022-2026

Αφίσα ΣΜΕΑΕ – ΤΕ

3. Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση, 2021-2027

Αφίσα ΠΕΠ

4. Υποστήριξη Λειτουργίας Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Επέκταση της Λειτουργίας του, 2023-2024

Αφίσα Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

     
5. Υποστήριξη Λειτουργίας Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και Επέκταση της Λειτουργίας του, 2023-2024

Αφίσα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

6. Εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση, 2023-2026

Αφίσα Αγγλικής Γλώσσας

7. Ενίσχυση και Ενδυνάμωση της Κοινωνικοσυναισθηματικής Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας των Μαθητών μέσω του θεσμού Ψυχολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού, 2023 – 2026

Αφίσα Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών

     
8. Εκπαιδευτικοί ΠΔΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ

238
Σχολικές Μονάδες
1989
Εκπαιδευτικοί
14016
Μαθητές
2
Μεταθετικές Περιοχές