Μήνας: Δεκέμβριος 2023

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ  Α) ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΕΕΠ-ΕΒΠ  Β) ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΕΕΠ-ΕΒΠ 

Σας κοινοποιούμε τους πίνακες με τα στοιχεία των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ της Διεύθυνσης Π.Ε. Εύβοιας που υπέβαλαν αίτηση για Μετάθεση: α) από περιοχή σε περιοχή β) για βελτίωση ή…

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ

238
Σχολικές Μονάδες
1989
Εκπαιδευτικοί
14016
Μαθητές
2
Μεταθετικές Περιοχές