ΑΔΕΙΕΣ

Άδειες

Ηλεκτρονική ταχυδρόμηση αδειών

Σύμφωνα με το έγγραφο με Αρ. Πρ. 3311/26-3-13/Δνση Π.Ε. Εύβοιας: Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του συστήματος λειτουργίας της Υπηρεσίας μας και έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 14625/27-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σας ενημερώνουμε ότι έγγραφα που είναι προς ενημέρωση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών όπως η χορήγηση αδειών θα αποστέλλονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τα πρωτότυπα θα υπάρχουν στο Προσωπικό Μητρώο (Π.Μ.) κάθε εκπαιδευτικού και θα είναι στη διάθεση τους σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη.” 

Νομοθεσία

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Αδειες Εκπαιδευτικών 5-5-2014  

Υπουργείο Εσωτερικών -Ν.4674-2020  

Υπουργείο Εσωτερικών -Ν.4808-2021 και Ν.4830-2021  

Υπουργείο Εσωτερικών 8-5-2023 – Διευκρινίσεις Αδειών   

 Έντυπα

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Πληροφορίες:

Σοφία Λεοντιάδου 

Τηλ. 22213-52723

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ

238
Σχολικές Μονάδες
1989
Εκπαιδευτικοί
14016
Μαθητές
2
Μεταθετικές Περιοχές