ΜΕΤΑΘΈΣΕΙΣ

Γενικές πληροφορίες

Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για μετάθεση αφορούν στις εξής κατηγορίες:

 • από περιοχή σε περιοχή,
 • σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
 • σε πειραματικά σχολεία,
 • στην ειδική αγωγή-εκπαίδευση
 • στα μειονοτικά σχολεία
 • καθώς και για βελτίωση θέσης εντός ΠΥΣΠΕ ή για οριστική τοποθέτηση (χωρίς να αναγράφονται οι προτιμήσεις των σχολικών μονάδων).

Οι αιτήσεις για τις παραπάνω κατηγορίες μεταθέσεων υποβάλλονται σύμφωνα με την εγκύκλιο που εκδίδει το Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. συνήθως το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωμβρίου.

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος teachers.minedu.gov.gr, αποστέλλοντας τα δικαιολογητικά όπως ορίζεται από την εγκυκλίο.

Ειδικά για τη βελτίωση θέσης εντός ΠΥΣΠΕ και την οριστική τοποθέτηση οι δηλώσεις των σχολικών μονάδων, γίνονται σύμφωνα με τη σχετική Εγκύκλιο που εκδίδει το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας και ύστερα από την τοποθέτηση των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

Νομοθεσία

 

Επίκαιρες εγκύκλιοι μεταθέσεων

 • Για να κατεβάσετε την τρέχουσα εγκύκλιο μεταθέσεων, κάντε κλικ εδώ.

 

Επικοινωνία:

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:

 • α) το τμήμα μεταθέσεων (Αφένδρα Γιαπλέ),
  τηλ.: 22213 52715, φαξ: 22210 77012, Ηλ. ταχ.: metath_apospas@dipe.eyv.sch.gr
 • β) το ΠΥΣΠΕ (Χριστίνα Στέρπη), τηλ.: 22213 52717

 

Aρμόδιο τμήμα στο Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού:

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Προσωπικού Π.Ε. Tμήμα Γ΄
Α. Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι
τηλ: 210-3442467, 3442313, 3442315, 3442167, 3442435, 3442335, 210-3443246
Fax: 210-3442275

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ

238
Σχολικές Μονάδες
1989
Εκπαιδευτικοί
14016
Μαθητές
2
Μεταθετικές Περιοχές