Αιτήσεις – Βεβαιώσεις

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Αιτήσεις Γενικής χρήσης:

  1. Αίτηση ΕΣΠΑ                    doc link
  2. Αίτηση ΠΕΠ                      doc link
  3. Αίτηση ΠΔΕ/ Τακτικού   doc link

Βεβαίωσεις (αφορούν σε αναπληρωτές/τριες Τακτικού προϋπολογισμού):

  1. Βεβαίωση απουσίας         doc link
  2. Βεβαίωση μη απουσίας    doc link

* Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε τα έγγραφα του word, επιλέξτε “Ενεργοποίηση επεξεργασίας“, στο άνω μέρος του εγγράφου.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ

238
Σχολικές Μονάδες
1989
Εκπαιδευτικοί
14016
Μαθητές
2
Μεταθετικές Περιοχές