ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΔΟΥ 8 ΧΑΛΚΙΔΑ, Τ.Κ. 34132  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: mail@dipe.eyv.sch.gr

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ: http://dipe.eyv.sch.gr

 

 

Διευθυντής: Δρ. Ζημιανίτης Λ. Κωνσταντίνος  
Γραμματεία Δ/ντή: Πρωτοπαππά Κατερίνα  22213- 52700 22213- 52710
Τμήμα Α’ Διοικητικού (4ος όροφος)
Προϊσταμένη: Μπισμπικοπούλου Βασιλική
Ηλεκτρονική Αλληλογραφία – Έλεγχος Ισοτιμίας Τίτλων Αλλοδαπής – Ιδιωτικά Σχολεία – Ανταλλαγές/Εκδρομές Μαθητών – Erasmus:

Μπισμπικοπούλου Βασιλική

 2221352-721

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις – Μεταφορές Μαθητών: Κρόκου Μαρία  2221352-722
Πρωτόκολλο – Αλληλογραφία: Γεωργίου Επείρας Νικόλαος 2221352-724
Κλητήρας: Τούρτας Πέτρος  2221352-724
Τμήμα Β’ Οικονομικού (6ος όροφος)
Προϊσταμένη: Κοϊτόση Μαρία
Μισθοδοσία Μονίμων:

Κοϊτόση Μαρία

Παρλακίδου Παρθένα

2221352-735 2221352-733
Μισθοδοσία – Υπερωρίες Αναπληρωτών Τακτικού Προϋπολογισμού – Υπερωρίες Διοίκησης και Αποσπασμένων σε Βουλευτικά Γραφεία – Επιμίσθια και Οδοιπορικά Αποσπασμένων στο Εξωτερικό:

Κοϊτόση Μαρία

Μισοκέφαλου Θεοδώρα

2221352-735

2221352-736

Μισθοδοσία Αναπληρωτών – Οδοιπορικά Αναπληρωτών ΕΣΠΑ/ΠΔΕ: Σιδηρόπουλος Γεώργιος 22213 52-732
Οδοιπορικά Δ/ντή και Υπαλλήλων Δ/νσης και επιτροπών – Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δ/νσης – Κοινόχρηστα Λογαριασμοί ΔΕΚΟ – Αφίσες: Χαντζή Παρασκευή  22213 52-720
Υπερωρίες Μονίμων – Οδοιπορικά Μονίμων και Αναπληρωτών Τακτικού Προϋπολογισμού – Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Μονίμων

Παρλακίδου Παρθένα

Μισοκέφαλου Θεοδώρα

2221352-733

2221352-736

Απουσιολόγια:    
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μισοκέφαλου Θεοδώρα 2221352-736
Ολοήμερο Νηπιαγωγείο – Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας  – Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης – Ενίσχυση και Ενδυνάμωση της Κοινωνικοσυναισθηματικής Ανάπτυξης… – Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ Ζέχα Αγγελική 2221352-716
Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών… Χαντζή Παρασκευή  2221352-720
Δικαστικά – Ακουστικά Βαρηκοΐας – Ξενόγλωσσα Βιβλία: Γρηγορίου Μαρία  2221352-734
Παραλαβή και Διάθεση Υλικών: Κονοβέση Ζωή 2221352-714
Τμήμα Γ’ Προσωπικού (5ος όροφος)
Προϊσταμένη: Μαρίνου Γαρυφαλλιά
Κενά/Πλεονάσματα – Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Αναπληρωτών – Διαδικασία επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης: Μαρίνου Γαρυφαλλιά  2221352-712
Διαδικασίες εκλογής Αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια:

Μαρίνου Γαρυφαλλιά

Λυγούρας Βασίλειος

2221352-712

2221352-729

Γραμματεία ΠΥΣΠΕ: Στέρπη Χριστίνα 2221352-717
MySchool:

Μαρίνου Γαρυφαλλιά

Κονοβέση Ζωή

2221352-712

2221352-714

Συνταξιοδότηση: Κονοβέση Ζωή 2221352-714
Επαλήθευση Γνησιότητας Τίτλου Σπουδών – Μητρώο Μονίμων – Υπηρεσιακές Μεταβολές:

Κονοβέση Ζωή

Γιαπλέ Αφένδρα

2221352-714

2221352-715

Άδειες Μονίμων – Υγειονομικές Επιτροπές: Λεοντιάδου Σοφία 2221352-723
Άδειες Αναπληρωτών: Καραντώνη Πετρούλα 2221352-715
Προσλήψεις Αναπληρωτών – Μητρώο Αναπληρωτών: Αυγέρη Κατερίνα  2221352-719
Αποσπάσεις – Μεταθέσεις: Γιαπλέ Αφένδρα  22213 52-715
Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών  (4ος όροφος)
Προϊσταμένη: Ζέχα Αγγελική
Ιστοσελίδα Διεύθυνσης:

Ζέχα Αγγελική

Μαργώνης Χρήστος

22213 52-716

2221352-718

Ψηφιακές Υπογραφές:

Ζέχα Αγγελική 22213 52-716
Πληροφοριακό Σύστημα Δ/νσης:

Μαργώνης Χρήστος 

Ζέχα Αγγελική

2221352-718

2221352-716

Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών και Δικτυακών Δομών (Γραφείων Δ/νσης):

Μαργώνης Χρήστος

Ζέχα Αγγελική

2221352-718

2221352-716

Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων (5ος όροφος)
Προϊστάμενος: Λυγούρας Βασίλειος
Πειθαρχικά – Εκλογές Αιρετών: Λυγούρας Βασίλειος 2221352-729
Φοίτηση Μαθητών (Εγγραφές κ.λ.π) – Ειδική Αγωγή: Καραμήτσα Άννα  2221352-713

Σχολικά Γεύματα:

Πασσά Μαρία 2221352-726
Σχολικές Δραστηριότητες – Φυσική Αγωγή: Τσαμοπούλου Χρύσα  2221352-728
Ωρολόγια Προγράμματα: Μπαλτζή Μαρία  2221352-725

   Οργανόγραμμα εκτύπωση

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ

238
Σχολικές Μονάδες
1989
Εκπαιδευτικοί
14016
Μαθητές
2
Μεταθετικές Περιοχές