Κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Λειτουργικές υπεραριθμίες κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60 & ΠΕ70-Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή δηλώσεων υπεραριθμίας.

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας, με την αρ. 21/15-07-2024 Πράξη του έκρινε τις λειτουργικές υπεραριθμίες και προσδιόρισε τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του και καλεί τους/τις Διευθυντές/ντριες-Προϊσταμένους/νες των σχολικών μονάδων…

Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης εκπαιδευτικών οι οποίοι αποσπάστηκαν  από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πήραν απόσπαση από άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε. στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας, σύμφωνα με τις αρ. πρωτ. 68593/Ε2/19-06-2024 & 68602/Ε2/19-06-2024 Υ.Α., να υποβάλουν Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης στη Γραμματεία του…

Ανακοίνωση επικαιροποιημένου Πίνακα κενών οργανικών θέσεων &Πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης οριστικήςτοποθέτησης Εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών Α΄ Περιοχής Μετάθεσης.

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60.pdf Πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης Π.Ε. Εύβοιας.pdf

«Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτιμήσεων για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης».

Πρόσκληση για υποβoλή δήλωσης προτιμήσεων για οριστική τοποθέτηση-βελτίωση θέσης.pdf ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ.pdf ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ.pdf 1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ…

Τοποθετήσεις Οργανικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών Π.Ε. Εύβοιας

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας με την αρ. 14/27-05-2024 Πράξη του, έκρινε και τοποθέτησε τους οργανικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, όπως αποτυπώνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.pdf

Πρόσκληση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών παλαιοτέρων ετών Π.Ε. Εύβοιας.

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας, με την αρ. 12/20-05-2024 Πράξη του καλεί τους εκπαιδευτικούς που είχαν κριθεί οργανικά υπεράριθμοι, χωρίς δήλωσή τους, τα προηγούμενα έτη και επιθυμούν να επιστρέψουν στη σχολική τους…

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ

238
Σχολικές Μονάδες
1989
Εκπαιδευτικοί
14016
Μαθητές
2
Μεταθετικές Περιοχές