Εκτύπωση E-mail

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΔΟΥ 8 ΧΑΛΚΙΔΑ, Τ.Κ. 34132,  ΦΑΞ: 22210-77012

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: mail@dipe.eyv.sch.gr

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ: http://dipe.eyv.sch.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΡ. ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ/ΝΤΗ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 22213 5270022213 52710
ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (E-MAIL) ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ – ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  22213 52721
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΚΡΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 22213 5272122213 52722
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΡΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 22213 52722
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 22213 52729
ΕΓΚΡΙΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΠΑΛΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 22213 52725
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
22213 52729
22213 52712
 ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΤΟΥΡΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 22213 52724
ΤΜΗΜΑ Β’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: ΚΟΪΤΟΣΗ ΜΑΡΙΑ)
 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ  ΚΟΪΤΟΣΗ ΜΑΡΙΑΠΑΡΛΑΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ  22213 5273522213 52733 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑΕΠΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΟΪΤΟΣΗ ΜΑΡΙΑ 22213 52735
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΠΔΕΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΠΔΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΑΦΙΣΕΣ  ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   22213 52732
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 22213 52712
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟΑΦΙΣΕΣ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΩΝ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΣΜΕΑΕ – ΤΕ) – ΕΚΟ ΧΑΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22213 52720
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΑΡΛΑΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 22213 52733
ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΚΟΝΟΒΕΣΗ ΖΩΗ 22213 52714
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝΕΛΕΓΧΟΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΩΝ: ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 22213 52736 
ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΩΝ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ και Β/ΘΜΙΑΣ ΑΠΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΖΕΧΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 22213 52716
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣΔΙΚΑΣΤΙΚΑΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 22213 52734
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 22213 52717
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΕΝΩΝ & ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΜΕΡΙΜΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗΣΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 22213 52712
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
22213 52712
22213 52729
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΟΝΟΒΕΣΗ ΖΩΗ
ΓΙΑΠΛΕ ΑΦΕΝΔΡΑ
22213 52714
22213 52715
ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥMYSCHOOL ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΚΟΝΟΒΕΣΗ ΖΩΗ
22213 52712
22213 52714
ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 22213 52723
ΦΑΞ: 22210 22971
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 22213 52729
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΥΓΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 22213 52719
 ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  ΘΑΝΑΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 22213 52715 
ΤΜΗΜΑ Δ’ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: ΖΕΧΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ & ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΘΕΜΑΤΟΣ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗΣ) ΜΗΤΡΩΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΖΕΧΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 22213 52716
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ & ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗΣ) ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 22213 52718
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΑ ΑΝΝΑ 22213 52713
ΤΜΗΜΑ Ε’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)
ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΦΟΙΤΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΑ ΑΝΝΑ  22213 52713
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΠΑΛΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 22213 52725
ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 22213 52729
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΚΑΡΑΜΗΤΣΑ ΑΝΝΑΠΑΣΣΑ ΜΑΡΙΑ  22231 5271322213 52726
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΠΑΣΣΑ ΜΑΡΙΑ 22213 52726
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΡΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 22213 52728
ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΠΑΛΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 22213 52725
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 22213 52728
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ)
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 22213 52728

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ

238
Σχολικές Μονάδες
1989
Εκπαιδευτικοί
14016
Μαθητές
2
Μεταθετικές Περιοχές