Σας καλωσορίζουμε στη Δ/νση Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας και σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά την τρέχουσα φάση προσλήψεων:

Το τρέχον σχολικό έτος η ανάληψη υπηρεσίας θα γίνει απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης (ΦΕΚ 3785/13-08-2021). Ως εκ τούτου, οι προσλαμβανόμενοι/ες αναπληρωτές/τριες:

1. Οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί πληροφορίες επί της διαδικασίας πρόσληψης και τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες.

2. Να προσέλθουν εγκαίρως, κατά τις οριζόμενες από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ημέρες ανάληψης υπηρεσίας δηλ. Τρίτη 10-10-2023 και Τετάρτη 11-10-2023, στη σχολική μονάδα τοποθέτησης (το αργότερο έως τις 14.00), προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έντυπα πρόσληψης.

Οι αναπληρωτές/τριες που συμπληρώνουν ωράριο και σε άλλες σχολικές μονάδες, συμπληρώνουν σε αυτές μόνο το έντυπο ανάληψης υπηρεσίας με ημερομηνία ίδια με αυτή της ανάληψης στο σχολείο τοποθέτησης.

3. Να πραγματοποιηθεί, με την εμφάνισή τους στη σχολική μονάδα τοποθέτησης, η ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας τους από τον/την Δ/ντή/ντρια/Προϊστάμενο/η στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool (τα σχολεία συμπλήρωσης ωραρίου δεν προβαίνουν στην παραπάνω ενέργεια όταν ο/η αναπληρωτής/τρια αναλάβει υπηρεσία σε αυτά).

4. Να συνάψουν, μετά την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας από τον Δ/ντή/ντρια/Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας στο Myschool, τη σύμβαση εργασίας τους ηλεκτρονικά ( ΦΕΚ 3785/13-08-2021), μέσω του anaplirotes.gov.gr με χρήση κωδικών TAXISNET, και το αργότερο έως τις 14.59. Μόνο τότε διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας και η έναρξη μισθοδοσίας τη συγκεκριμένη ημέρα. Τονίζεται ότι για να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης, πρέπει πριν την υποβολή να γίνει κλικ στο πεδίο της αποδοχής των όρων της σύμβασης. Τέλος, όταν εμφανιστεί το λεκτικό: Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ(…) είναι επιτυχής και η σύναψη της σύμβασης.

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται το παραπάνω λεκτικό και για οποιοδήποτε κώλυμα ως προς τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης θα πρέπει άμεσα και οπωσδήποτε πριν τις 14.59 να ενημερώσετε τηλεφωνικά τη Δ/νση στα παρακάτω τηλέφωνα: 22213 52732 ή 52733 ή 52735 ή 52736 ή 52719 προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρόσληψη. Μετά τις 14.59 παρακαλούμε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια ως προς τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μετά την ηλεκτρονική σύναψη της σύμβασης εργασίας τους και πριν την αποχώρησή τους από τη σχολική μονάδα, οι προσλαμβανόμενοι/ες αναπληρωτές/τριες θα πρέπει να εισάγουν άμεσα, προς ενημέρωση της Δ/νσης Εκπαίδευσης, τα στοιχεία τους σε ειδική φόρμα (από σταθερό ή φορητό υπολογιστή, όχι από κινητό τηλέφωνο) ως ακολούθως: Είσοδος στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Π.Ε. Εύβοιας και επιλογή του συνδέσμου Δήλωση Στοιχείων Αναπληρωτών (δεξί πλαϊνό μέρος της Αρχικής σελίδας). Σε περίπτωση προβλήματος κατά την είσοδο στο σύνδεσμο επικοινωνείτε άμεσα στα τηλ. 22213 52718 ή 52716 ή 52719.

Επιπλέον, οι αναπληρώτριες που πρόκειται να κάνουν χρήση άδειας μητρότητας (κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου ή χορήγηση μειωμένου ωραρίου για ανατροφή τέκνου) οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα στο τηλ. 22213 52715 ώστε να καταθέσουν σχετική αίτηση προς τη Δ/νση Εκπαίδευσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

Σας επισημαίνουμε ότι έχει αναρτηθεί ΝΕΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΙ/ΕΣ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ.

Για να δείτε τη νέα λίστα των δικαιολογητικών, κάντε κλικ εδώ. (εάν δεν είναι δυνατόν, εισέρχεστε από το σύνδεσμο της Αρχικής σελίδας: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-Γενικές Οδηγίες)

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

Τα έντυπα πρόσληψης προσκομίζονται μαζί με τα δικαιολογητικά πρόσληψης καθώς πρέπει να είναι πλήρης ο φάκελος του/της αναπληρωτή/τριας πριν την καταβολή της πρώτης μισθοδοσίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τα δικαιολογητικά και έντυπα πρόσληψης θα αποσταλούν σήμερα Τετάρτη 4-10-2023 στο προσωπικό γραμματοκιβώτιο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) των προσλαμβανόμενων εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ. Τα έντυπα εκτυπώνονται και συμπληρώνονται με ημερομηνία της ημέρας ανάληψης υπηρεσίας στην σχολική μονάδα τοποθέτησης δηλ. 10-10-2023 ή 11-10-2023 και όχι προγενέστερη.

Η Δ/νση θα πρέπει άμεσα να ενημερωθεί στο τηλ. 22213 52719 σε περίπτωση μη λήψης του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος.

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρακολουθούν τακτικά κατά το προσεχές διάστημα, αλλά και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους ,την ιστοσελίδα της Δ/νσης και το προσωπικό τους γραμματοκιβώτιο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ανακοινώσεις και μηνύματα από την Δ/νση ΠΕ Εύβοιας που τους/τις αφορούν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

  1. Το έντυπο της αίτησης αναγνώρισης προϋπηρεσίας θα εκτυπωθεί, θα συμπληρωθεί στα πεδία με τα προσωπικά στοιχεία και θα υπογραφεί ακόμα και αν δεν έχετε προϋπηρεσία.
  2. Η υπεύθυνη δήλωση ποινικής δίωξης, εμπορίας κλπ πρέπει να εκτυπωθεί και να υπογραφεί από όλους ανεξαιρέτως τους/τις προσλαμβανόμενους/ες, αναπληρωτές και αναπληρώτριες.
  3. Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή/τριας:

  • συμπληρώνεται ο προσωπικός σας Α.Μ .ΕΦΚΑ (Α.Μ.Α) και Α.Μ.Κ.Α όπου αναφέρεται(ΔΕΝ αφορά σε τέκνο/α).
  • στο πεδίο Ανάληψη Εργασίας για πρώτη φορά από 01/01/2022…. εννοείται ως εργαζόμενος/η σε οποιονδήποτε τομέα, όχι ως εργαζόμενος/η πρώτη φορά στην Εκπαίδευση και πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθεί με ΝΑΙ Ή ΟΧΙ.
  • πρέπει οπωσδήποτε να φέρει την υπογραφή του/της αναπληρωτή/τριας.

Επισημαίνεται δε, ότι η σωστή, καθαρογραμμένη και ολοκληρωμένη συμπλήρωση των πεδίων του Δελτίου Απογραφής είναι υποχρέωση και ευθύνη του/της αναπληρωτή/τριας.

  1. Στα έντυπα που φέρουν λογότυπο ΕΣΠΑ/ΠΕΠ στο κάτω μέρος, πρέπει στην εκτύπωση να είναι ευκρινές και να διακρίνεται ολόκληρο το λογότυπο.
  2. Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν χρειάζονται θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.

  1. Παρακαλούμε να διαθέσετε ένα χάρτινο μονόχρωμο φάκελο με λάστιχα (καινούργιο ή μεταχειρισμένο σε καλή κατάσταση) στον οποίο θα αναγράψετε με μολύβι μόνο το επώνυμο και το όνομά σας. Τον εν λόγω φάκελο μαζί με τα δικαιολογητικά και τα έντυπα που πρέπει να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε, θα τον προσκομίσετε στη σχολική μονάδα τοποθέτησης κατά την ημέρα ανάληψής σας ώστε να διαβιβαστεί στην Δ/νση ΠΕ Εύβοιας.
  2. Παρακαλούμε να ελέγξετε ακολουθώντας κατά σειρά τη λίστα των δικαιολογητικών καθώς και των εντύπων πρόσληψης ώστε να βρίσκονται όλα και ορθά συμπληρωμένα στον φάκελό σας κατά την ημέρα ανάληψής σας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης.

Σας ενημερώνουμε ότι οι προσλήψεις της τρέχουσας φάσης έχουν πραγματοποιηθεί μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ/ΠΕΠ. Το Πρόγραμμα με το οποίο έχετε προσληφθεί αναφέρεται και στο έγγραφο με τις οδηγίες που θα αποσταλούν στο προσωπικό σας γραμματοκιβώτιο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης πρόσληψης παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με τον κ. Σιδηρόπουλο Γιώργο στο τηλ. 22213 52732.

Τηλ. Επικοινωνίας: 22213 52719 (κ. Αυγέρη Κατερίνα)                            

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ

238
Σχολικές Μονάδες
1989
Εκπαιδευτικοί
14016
Μαθητές
2
Μεταθετικές Περιοχές