ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Λειτουργικές υπεραριθμίες (Ανακοινοποίηση στο ορθό)

21-08-2019 ΠΥΣΠΕ

Η ανακοινοποίση στο ορθό αφορά τις λειτουργικές υπεραριθμίες των Νηπιαγωγείων στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου και στο Δήμο Χαλκιδέων και τις λειτουργικές υπεραριθμίες των Δημοτικών Σχολείων στο Δήμο Κύμης- Αλιβερίου.

Περισσότερα

Λειτουργικές υπεραριθμίες

20-08-2019 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας με την αρ. 14/20-08-2019 Πράξη του, καλεί τους Διευθυντές/ντριες- Προϊσταμένους/μένες των σχολικών μονάδων όπως αναφέρονται στα συνημμένα αρχεία,να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ70- Δασκάλων και ΠΕ60-...

Περισσότερα

Δηλώσεις μετάθεσης- Οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας και ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής

20-08-2019 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας  με την αρ. 14/20-08-2019 καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας και ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής που είχαν υποβάλει αίτηση μετάθεσης- οριστικής τοποθέτησης σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 186387/Ε2/02-11-2018...

Περισσότερα

Παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων απόσπασης

12-07-2019 ΠΥΣΠΕ

H Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ86, ΠΕ79.01, ΠΕ08, ΠΕ07, ΠΕ05, καθώς και των αποσπάσεων σε ΣΜΕΑΕ, ανακοινώνει πως...

Περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση 24/06/2019 Χαλκίδα

21-06-2019 Τμήμα Α' Διοικητικού

«Πρόγραμμα “Ένταξη και Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά” 2016-2019: Πορεία, Δράσεις και Καλές Πρακτικές» Αμφιθέατρο Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 και ώρα 17.00 μ.μ.

Περισσότερα

Εγγραφα λήξης σύμβασης αναπληρωτών 2018 -19

18-06-2019 Τμήμα Β' Οικονομικού

Ενημερώνουμε τους Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς/ΕΕΠ/ΕΒΠ που απασχολήθηκαν στη Δ/νση Π.Ε. Εύβοιας το σχολικό έτος 2018-2019,ότι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τα έγγραφα λήξης σύμβασης σε ηλεκτρονική μορφή. Βάσει του νόμου 4250/2014...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ86, ΠΕ79.01, ΠΕ08, ΠΕ07, ΠΕ05 για το διδακτικό έτος 2019-2020

11-06-2019 ΠΥΣΠΕ

H Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ86, ΠΕ79.01, ΠΕ08, ΠΕ07, ΠΕ05, καθώς και των αποσπάσεων σε ΣΜΕΑΕ...

Περισσότερα

Ετήσεις μεταβολές 2019- Μεταθέσεις- Οριστικές τοποθετήσεις

20-05-2019 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας, σύμφωνα με το θέμα 4ο της με αρ. 10/20-05-2019 Πράξη του, ανακοινώνει τις ετήσεις μεταβολές 2019- Μεταθέσεις- Οριστικές Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ07- Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ60- Νηπιαγωγών, ΠΕ70-...

Περισσότερα

Δηλώσεις μετάθεσης- Οριστικής τοποθέτησης

13-05-2019 ΠΥΣΠΕ

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ70-Δασκάλων ΕΑΕ, ΠΕ07- Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ86- Πληροφορικής που είχαν υποβάλει αίτηση μετάθεσης- οριστικής τοποθέτησης σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 186387/Ε2/02-11-2018 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ και...

Περισσότερα

Κρίση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

10-05-2019 ΠΥΣΠΕ

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας, με την αρ. 8/10-05-2019 Πράξη του καλεί:   α) τους εκπαιδευτικούς που κρίθηκαν οργανικά υπεράριθμοι, καθώς και β) τους εκπαιδευτικούς που είναι οργανικά υπεράριθμοι σύμφωνα με το άρθρο 94...

Περισσότερα

Οργανικές υπεραριθμίες σχολικών μονάδων

06-05-2019 ΠΥΣΠΕ

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 14 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.100/97, καλεί τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση στις σχολικές μονάδες που εμφανίζουν οργανικές...

Περισσότερα