ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

24-03-2020 Τμήμα Γ' Προσωπικού

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 για δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών...

Περισσότερα

«ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ»

23-03-2020 Τμήμα Γ' Προσωπικού

Οι ενδιαφερόμενοι για συνταξιοδότηση εκπαιδευτικοί, φέτος, λόγω των ειδικών συνθηκών, θα αποστείλουν αίτηση παραίτησης στο fax 2221077012, από 01 Απριλίου 2020 μέχρι 10 Απριλίου 2020. Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, όπως...

Περισσότερα

Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

21-03-2020 Τμήμα Α' Διοικητικού

   Για τη διασύνδεση των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών της Πρωτοβάθμιας καιΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ένα ασφαλές δίκτυο και την παροχή ποιοτικών ηλεκτρονικώνυπηρεσιών σε αυτούς, το Υπουργείο Παιδείας και...

Περισσότερα

Διαβίβαση Οδηγιών για Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

20-03-2020 Τμήμα Α' Διοικητικού

Σας διαβιβάζουμε Οδηγίες για την υλοποίηση προγραμμάτων Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των μαθημάτων στις σχολικές μονάδες προς όφελος των μαθητών/τριών.

Περισσότερα

Μακροχρόνιες άδειες αναπληρωτών ΕΣΠΑ & ΠΔΕ

18-03-2020 Τμήμα Γ' Προσωπικού

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1221/17-03-2020 (ΑΔΑ:ΨΘΖ546ΜΤΛΗ-ΡΘ8) έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Παιδείας, σε περίπτωση μακροχρόνιας άδειας, κύησης/λοχείας, ανατροφής τέκνου, μετά το κλείσιμο των σχολικών μονάδων, οι αναπληρωτές ενημερώνουν ...

Περισσότερα

Μισθοδοσία αναπληρωτών ΕΣΠΑ & ΠΔΕ

13-03-2020 Τμήμα Β' Οικονομικού

   Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 810/19-02-2020 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ, η απόδοση μισθοδοσίας αναπληρωτών ΕΣΠΑ & ΠΔΕ, θα γίνεται εφεξής μέσω ΕΑΠ και θα καταβάλλεται στους...

Περισσότερα

Πρόσκληση μόνιμων εκπ/κών Α'/θμιας και Β'/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Δ/νση Α'/θμιας και Β'/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπ/σης Προσφύγων(ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2019-2020

10-03-2020 Τμήμα Γ' Προσωπικού

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να οριστούν ως   Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το...

Περισσότερα

Προσωρινοί Πίνακες μονάδων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. για βελτίωση ή για οριστική τοποθέτηση

06-03-2020 ΠΥΣΠΕ

Σας ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. για βελτίωση ή για οριστική τοποθέτηση.   Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται στη Δ/νση Π.Ε. Εύβοιας μέχρι και την Παρασκευή 13/03/2020 και ώρα...

Περισσότερα

Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών (3/3/2020)

03-03-2020 Τμήμα Γ' Προσωπικού

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσελήφθησαν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας κατά την τρέχουσα φάση προσλήψεων, να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης (Ιατρίδου 8, Χαλκίδα) την Πέμπτη 05/03/2020 από 08:00...

Περισσότερα

Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών (17/2/2020)

17-02-2020 Τμήμα Γ' Προσωπικού

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσελήφθησαν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας κατά την τρέχουσα φάση προσλήψεων, να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης (Ιατρίδου 8, Χαλκίδα) την Τρίτη 18/02/2020 από 08:00...

Περισσότερα

Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

29-01-2020 Τμήμα Γ' Προσωπικού

Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία δήλωσης τοποθέτησης αναπληρωτών/τριών της τρέχουσας φάσης προσλήψεων μεταφέρεται για την Παρασκευή 31-01-2020   1.Ο αξιολογικός πίνακας θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης την Παρασκευή 31/01/2020 και...

Περισσότερα

Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών

28-01-2020 Τμήμα Γ' Προσωπικού

  Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσελήφθησαν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας κατά την τρέχουσα φάση προσλήψεων, να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης (Ιατρίδου 8, Χαλκίδα) την Πέμπτη 30/01/2020 από 08:00...

Περισσότερα

Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών

14-01-2020 Τμήμα Γ' Προσωπικού

Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσελήφθησαν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας κατά την τρέχουσα φάση προσλήψεων, να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης (Ιατρίδου 8, Χαλκίδα) την Τετάρτη 15/01/2020...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019(ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019)και 2ΓΕ/2019(ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019)Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

13-01-2020 Τμήμα Γ' Προσωπικού

Διευκρινήσεις για την κατάθεση των δικαιολογητικών.   Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά στο πλαίσιο της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 δύνανται...

Περισσότερα