ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Έγγραφα λήξης σύμβασης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

22-06-2017 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ότι τα έγγραφα λήξης σύμβασης είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης Π.Ε. Εύβοιας. Για να λάβετε τα έγγραφά σας, κάντε κλικ εδώ.

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχ. έτος 2017-18 και από το ημερολογιακό έτος 2018 νοτίου ημισφαιρίου

22-06-2017 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Όσοι από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να αποσπαστούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού από το σχολικό έτος 2017-2018 και από το ημερολογιακό έτος 2018 για το...

Περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ για το σχ. έτος 2017-18

21-06-2017 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

H Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που κατέχουν οργανική θέση σε σχολικές μονάδες της Π.Ε. Εύβοιας, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2017-18...

Περισσότερα

Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας

20-06-2017 ΠΥΣΠΕ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Π.Ε. Εύβοιας, με την πράξη υπ'αρ. 29 / 20.06.2017, ανακοινώνει το πρόγραμμα των συνεντεύξεων των υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Εύβοιας

Περισσότερα

Από Υ.Π.Ε.Θ: Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

20-06-2017 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, παρακαλούμε η ανάληψη υπηρεσίας...

Περισσότερα

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών ευθύνης Π.Ε. Εύβοιας

19-06-2017 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ενόψει της λήξης του διδακτικού έτους 2016/2017 υπενθυμίζουμε στους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας μας ότι: Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας ή έχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα που...

Περισσότερα

Τελικός αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Π.Ε. Εύβοιας

16-06-2017 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Μετά την εξέταση των σχετικών ενστάσεων, η Διεύθυνση Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει τον τελικό αναμορφωμένο αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Εύβοιας.

Περισσότερα

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας αντικειμενικών μορίων υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων Π.Ε. Εύβοιας

13-06-2017 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων Π.Ε. Εύβοιας.Ενστάσεις υποβάλλονται από την Τρίτη 13-6-2017 έως και την Πέμπτη 15-6-2017.

Περισσότερα

Ενημέρωση για αποσπάσεις σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-18

12-06-2017 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθμ. 727/8-6-2017 (Α.Δ.Α.: 6ΠΧΑ4653ΠΣ-67Φ) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) δίνονται «Οδηγίες για την διαδικασία Πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-18

01-06-2017 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αποσπασθούν σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και να προσφέρουν υπηρεσία κατά...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης ΠΕ Εύβοιας

31-05-2017 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Η Δ/νση Π.Ε. Εύβοιας καλεί τους ενδιαφερόμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.4473/2017(Α’78), και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη...

Περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)

31-05-2017 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων τωντύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καιΕργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)

Περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων

26-05-2017 ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η με αριθμ. πρωτ. : 83939/Δ1/19-5-2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων» δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ( ΦΕΚ 1800/24-5-2017 τ. Β΄).

Περισσότερα

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

25-05-2017 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Η Πράξη αφορά στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες»...

Περισσότερα

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

25-05-2017 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση του θεσμού της παράλληλης στήριξης των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι φοιτούν στο γενικό σχολείο, με στόχο την ενσωμάτωσή τους...

Περισσότερα

Πρόγραμμα μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

25-05-2017 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Η Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με την ενίσχυση των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται...

Περισσότερα

Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης

25-05-2017 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

H σημασία της αναβάθμισης της αγωγής και εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (EarlyChildhoodEducationCare/ECEC) με δίχρονη προσχολική αγωγή αποτελεί βασικό πυλώνα και βασική προτεραιότητα του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με την αποδοτικότητα...

Περισσότερα

Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο

25-05-2017 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Η δημιουργία ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ προκύπτει από τη συνταγματική δέσμευση για παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας. Η έμπρακτη εφαρμογή των αρχών της...

Περισσότερα

Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στα Δημοτικά Σχολεία - Τάξεις Υποδοχής

25-05-2017 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Η Πράξη αφορά στην ομαλή και αποτελεσματική ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα, ανεξαρτήτως κοινωνικής ομάδας και κοινωνικής πολιτισμικής ή θρησκευτικής ιδιαιτερότητας (ιδίως των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες...

Περισσότερα

Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

25-05-2017 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Η Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της αναδιάρθρωσης του ρόλου των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης...

Περισσότερα