ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Ανάρτηση ενημερωτικού υλικού

04-02-2016 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής...

Περισσότερα

Προκήρυξη θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων

03-02-2016 Ανακοινώσεις

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4327/2015, και επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα προϊσταμένου του τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων της...

Περισσότερα

Πίνακες μονάδων μετάθεσης

25-01-2016 Ανακοινώσεις

Πίνακες Μονάδων Μετάθεσης α) από Περιοχή σε Περιοχή β) σε Σχ. μονάδες Ειδικής Αγωγής και γ) σε Σχ. μονάδες Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σας κοινοποιούμε τους πίνακες με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών της...

Περισσότερα

Νέο Λογότυπο ΕΣΠΑ

14-01-2016 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι από 14/1/2016  το λογότυπο του ΕΣΠΑ άλλαξε. Εφεξής όλα τα διοικητικά έγγραφα (και παρουσιολόγια), για όλα τα έργα του ΕΣΠΑ (όχι ΠΔΕ-ΟΑΕΔ), θα πρέπει να φέρουν το νέο...

Περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜ. ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΘΜΙΑΣ (ΠΕ70 - ΠΕ60) 2015-2016

08-01-2016 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Καλούνται οι εκπ/κοί κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών, που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με τη με αριθ. 210226/Ε1/22.12.2015 (Φ.Ε.Κ. 2846/Β’/24.12.2015 – ΑΔΑ: ΩΡ8Τ4653ΠΣ-Κ1Γ) Υπουργική Απόφαση πρόσκλησης υποψηφίων, να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016

08-01-2016 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Kαλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών διετούς φοιτήσεως, με μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ στον οικείο κλάδο, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση αναπληρωτή για ένταξη και...

Περισσότερα