ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δήλωση προτίμησης σχολείων εκπαιδευτικών αποσπασμένων στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας για το σχ. έτος 2018-2019

25-06-2018 ΠΥΣΠΕ

    Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας καλεί τους εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΠΕ προς το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας για το σχολικό έτος 2018-2019 να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων στη Δ/νση...

Περισσότερα

Έγγραφα λήξης σύμβασης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

21-06-2018 Τμήμα Γ' Προσωπικού

Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που απασχολήθηκαν στη Δ/νση Π.Ε. Εύβοιας το σχολικό έτος 2017-18, ότι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τα έγγραφα λήξης σύμβασης σε ηλεκτρονική μορφή.   Βάσει του...

Περισσότερα

Διευκρινίσεις για απολογισμό Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2017-18

18-06-2018 Σχολικές Δραστηριότητες

Ο απολογισμός Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων θα γίνει ΚΑΝΟΝΙΚΑ, με βάση την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 6372/14-05-2018. Τα στοιχεία απολογισμού που ζητούνται στο σύστημα είναι ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ για το Υπουργείο. Επισυνάπτεται η αρχική...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2018-2019

14-06-2018 ΠΥΣΠΕ

H Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ   κ α λ ε ί   τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που κατέχουν οργανική θέση σε σχολικές μονάδες της Π.Ε. Εύβοιας...

Περισσότερα

Τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ86 σε οργανικές θέσεις

13-06-2018 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας με την αρ. 22/13-06-2018 Πράξη του συνεδρίασε για το παρακάτω θέμα:   Τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ86 σε οργανικές θέσεις Το  Συμβούλιο  καλεί  τους  εκπ/κούς, που  παρέμειναν    στη ...

Περισσότερα

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία των τοποθετήσεων εκπ/κών της Π.Ε.

04-06-2018 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας με τη με αρ. 20/04-06-2018 Πράξη του, λαμβάνοντας υπόψιν το με αρ. πρωτ. 89518/01-06-2018  έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφάσισε ότι...

Περισσότερα

Επείγον: Ανάκληση και νέα διαδικασία για τις οργανικές υπεραριθμίες σχολικών μονάδων

25-05-2018 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας με τη με αρ. 19/25-05-2018 Πράξη του:   1) Ανακαλεί, με βάση το με αρ. πρωτ. 85556/Ε2/24-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.: Α) τη...

Περισσότερα

Ετήσιες μεταβολές 2018- Μεταθέσεις- Οριστικές Τοποθετήσεις

15-05-2018 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας με την αρ. 16/15-05-2018 Πράξη του συνεδρίασε για το παρακάτω θέμα: Ετήσιες  μεταβολές  2018 – Μεταθέσεις- οριστικές  τοποθετήσεις  εκπ/κών κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ 60- Νηπιαγωγών,  ΠΕ70- Δασκάλων και ΠΕ70-...

Περισσότερα