ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Νηπιαγωγών & Αγγλικής Γλώσσας)

10-03-2015 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 5/10-3-2015 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο : Τροποποίηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.ΕΘΕΜΑ 2ο : Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Νηπιαγωγών)ΘΕΜΑ 3ο : Τοποθετήσεις...

Περισσότερα

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων (Αγγλικής Γλώσσας & Θεατρικών Σπουδών)

19-02-2015 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 3/19-02-2015 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο : Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Αγγλικής Γλώσσας)ΘΕΜΑ 2ο : Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (Αγγλικής Γλώσσας Α.Π.Ω...

Περισσότερα

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Δασκάλων Τακτικού και Δασκάλων για Παράλληλη Στήριξη)

17-02-2015 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 02/17-02-2015 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο : Αποσπάσεις- Τροποποίηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.ΕΘΕΜΑ 2ο : Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δασκάλων ΠΕ70 για...

Περισσότερα