ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

28-05-2020 Τμήμα Ε' Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με αριθμ. 63314/ΓΔ4/26-5-2020 (ΦΕΚ 2026/Β) με θέμα: «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικώνμονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας  τους».

Περισσότερα

Ετήσιες μεταβολές 2020 - Μεταθέσεις- Οριστικές Τοποθετήσεις

26-05-2020 ΠΥΣΠΕ

  Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας σύμφωνα με την αρ. 11/26-05-2020 Πράξη του ανακοινώνει τις ετήσιες μεταβολές 2020- Μεταθέσεις- Οριστικές τοποθετήσεις.  Οι αιτήσεις διόρθωσης λάθους μπορούν να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης

21-05-2020 Τμήμα Γ' Προσωπικού

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) καλεί τους εκπαιδευτικούςΠρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) που επιθυμούννα αποσπαστούν:1. Στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων και στη ΓενικήΔιεύθυνση Στρατηγικού...

Περισσότερα

Δηλώσεις μετάθεσης- Οριστικής τοποθέτησης

15-05-2020 ΠΥΣΠΕ

  Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας με την αρ. 10/15-05-2020 Πράξη του, καλεί τους εκπαιδευτικούς που είχαν υποβάλει αίτηση μετάθεσης- οριστικής τοποθέτησης σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 176287/Ε2/12-11-2019 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ και όσους μετατέθηκαν στο...

Περισσότερα

«Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021»

13-05-2020 Τμήμα Ε' Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από   15 έως 30 Μαΐου 2020. Εγγραφές μετά την 30η Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας...

Περισσότερα

Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021

13-05-2020 Τμήμα Ε' Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020. Για τις εκπρόθεσμες εγγραφές ή την καθυστέρηση εγγραφής ισχύουν όσα προβλέπονται παρ...

Περισσότερα

Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας

13-05-2020 Τμήμα Ε' Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Στο ΦΕΚ 1767 τ. Β’ 08-05-2020, δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. Φ.6/53128/Δ1/08-05-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Ηλεκτρονικές...

Περισσότερα

Αμοιβαίες Μεταθέσεις

13-04-2020 ΠΥΣΠΕ

Μετά και την ανακοίνωση της με αρ. πρωτ. 43925/E2/07-04-2020  (ΑΔΑ: Ω1ΘΙ46ΜΤΛΗ-4ΚΧ)  ΥΑ με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσηςέτους 2020», σας υπενθυμίζουμε ότι για τις Αμοιβαίες...

Περισσότερα

Εγκύκλιος 41410 ΥΠ.Παι.Θ: Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπ/κών

06-04-2020 Τμήμα Γ' Προσωπικού

Σε συνέχεια της 39109/Ε3/19-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΟ3Δ46ΜΤΛΗ-Θ19) εγκυκλίου, εκδόθηκε η συνημμένη εγκύκλιος, για  αιτήσεις συνταξιοδότησης με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης η οποία θα δημιουργείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης...

Περισσότερα

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

24-03-2020 Τμήμα Γ' Προσωπικού

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 για δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών...

Περισσότερα

«ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ»

23-03-2020 Τμήμα Γ' Προσωπικού

Οι ενδιαφερόμενοι για συνταξιοδότηση εκπαιδευτικοί, φέτος, λόγω των ειδικών συνθηκών, θα αποστείλουν αίτηση παραίτησης στο fax 2221077012, από 01 Απριλίου 2020 μέχρι 10 Απριλίου 2020. Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, όπως...

Περισσότερα