ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Δασκάλων) για Παράλληλη Στήριξη

20-11-2014 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 54/20-11-2014 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο  : Αποσπάσεις- Τροποποίηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε ΘΕΜΑ 2ο  : Τροποποίηση της με αρ. 49/31-10-2014 Πράξης του ΠΥΣΠΕ...

Περισσότερα

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Δασκάλων) για Παράλληλη Στήριξη

20-11-2014 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 54/20-11-2014 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο  : Αποσπάσεις- Τροποποίηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε ΘΕΜΑ 2ο  : Τροποποίηση της με αρ. 49/31-10-2014 Πράξης του ΠΥΣΠΕ...

Περισσότερα

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Δασκάλων & Νηπιαγωγών)

11-11-2014 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 52/11-11-2014 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάρτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο : Αποσπάσεις- Τροποποίηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.ΕΘΕΜΑ 2ο : Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών- Νηπιαγωγών για Παράλληλη...

Περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

11-11-2014 ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Τελική προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών την Παρασκευή 14-11-2014.

Περισσότερα