ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων (Αγγλικής Γλώσσας & Θεατρικών Σπουδών)

19-02-2015 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 3/19-02-2015 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο : Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Αγγλικής Γλώσσας)ΘΕΜΑ 2ο : Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (Αγγλικής Γλώσσας Α.Π.Ω...

Περισσότερα

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Δασκάλων Τακτικού και Δασκάλων για Παράλληλη Στήριξη)

17-02-2015 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 02/17-02-2015 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο : Αποσπάσεις- Τροποποίηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.ΕΘΕΜΑ 2ο : Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δασκάλων ΠΕ70 για...

Περισσότερα

Ανακοίνωση για την πιστοποίηση Α' επιπέδου Τ.Π.Ε

16-01-2015 Διεύθυνση

Προγράμματα πιστοποίησης Α' επιπέδου Τ.Π.Ε., πρόκειται να υλοποιηθούν στο διάστημα Φεβρουαρίου – Απριλίου 2015 στα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠΙΣ). Οι αναπληρωτές και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση (αποστολή στο...

Περισσότερα

Πρόγραμμα εξομοίωσης πτυχίων για εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

14-01-2015 Διεύθυνση

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης     Πρόγραμμα εξομοίωσης πτυχίων για εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Σχολών διετούς φοίτησης και της ΕΠΑΘ θα ξεκινήσει...

Περισσότερα