ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Αποσπάσεις-Διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου-Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων Δασκάλων ΠΕ70 και Νηπιαγωγών ΠΕ60

29-09-2015 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 37/29-9-2015 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: Παραιτήσεις εκπαιδευτικών από τα καθήκοντα προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιου Δημοτικού Σχολείου ΘΕΜΑ 2ο: Αποσπάσεις-Τροποποίηση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών εντός...

Περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

29-09-2015 ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Η Υπεύθυνη Δήλωση Οικογενειακής Κατάστασης συμπληρώνεται μόνο από μόνιμους εκπαιδευτικούς και μόνο από έχοντες παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά που σπουδάζουν, οφείλουν να καταθέσουν βεβαίωση σπουδών. Καταληκτική ημερομηνία είναι η...

Περισσότερα

Αποσπάσεις- Διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση ωραρίου- Υπεραριθμίες- Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών μετά από Διάθεση από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

24-09-2015 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 36/24-9-2015 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: Αποσπάσεις-Τροποποίηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε ΘΕΜΑ 2ο: Διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση ωραρίου εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε ΘΕΜΑ 3ο: Κρίση...

Περισσότερα

Υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων αναπληρωτών εκπ/κών κλάδων ΠΕ70 & ΠΕ60 σχολ. έτους 2015-2016

16-09-2015 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται  από την Τρίτη 15-09-2015 μέχρι και την Πέμπτη 17-09-2015, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.    Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ.  Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ. Ώρες προσέλευσης για την καταχώρηση...

Περισσότερα

ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

14-09-2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Τροποποίηση Προσωρινών Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας- Αποσπάσεις/ Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ

11-09-2015 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 33/10-9-2015 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο : Τροποποίηση της με αρ. 32/9-9-2015 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας ως προς το 3ο θέμα:...

Περισσότερα

Τροποποίηση Προσωρινών Τοποθετήσεων Γαλλικής Γλώσσας- Αποσπάσεις και Προσωρινές Τοποθετήσεις Δασκάλων και Νηπιαγωγών

10-09-2015 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας: 1) τροποποιεί τις προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05- Γαλλικής Γλώσσας  2) αποσπά και τοποθετεί προσωρινά εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70- Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών

Περισσότερα

Τροποποίηση/Απόσπαση εκπ/κού ΕΑΕ στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Νέου Πύργου-Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Νηπιαγωγών, Αγγλικής Γλώσσας, Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής

09-09-2015 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 32/9-9-2015 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο : Τροποποίηση της με αρ. 31/8-9-2015 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας ως προς το 2ο θέμα:...

Περισσότερα