ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών

23-10-2017 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσελήφθησαν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, κατά την τρέχουσα φάση προσλήψεων, να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης (Ιατρίδου 8, Χαλκίδα, 5ος όροφος) την Τρίτη 24-10-2017...

Περισσότερα

Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών

18-10-2017 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσελήφθησαν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, κατά την τρέχουσα φάση προσλήψεων, να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης (Ιατρίδου 8, Χαλκίδα, 5ος όροφος) την Παρασκευή 20-10-2017...

Περισσότερα

Συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις εκπαιδευτικών με υπερωριακή απασχόληση

12-10-2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς (μόνιμους και αναπληρωτές τακτικού προϋπολογισμού), οι οποίοι απασχολήθηκαν υπερωριακά κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ότι υποχρεούνται να υποβάλουν συμπληρωματική φορολογική δήλωση. Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων (Taxis)...

Περισσότερα

Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών

11-10-2017 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσελήφθησαν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, κατά την τρέχουσα φάση προσλήψεων, να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης (Ιατρίδου 8, Χαλκίδα, 5ος όροφος) την Παρασκευή 13-10-2017...

Περισσότερα

Ενημέρωση για την εισοδηματική ενίσχυση γονέων

28-09-2017 Λειτουργία Σχολείων

Σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ 1α του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74/2017) καταργείται από την έναρξη ισχύος του νόμου, η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 3016/2002 (Α...

Περισσότερα

Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών (ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ)

15-09-2017 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσελήφθησαν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, κατά την τρέχουσα φάση προσλήψεων, να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης (Ιατρίδου 8, Χαλκίδα, 5ος όροφος) τη Δευτέρα 18-9-2017...

Περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

13-09-2017 ΠΥΣΠΕ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας της παρ. 13 του άρθρου 16 του ν. 3848/2010, όπως ισχύει, εντός τριών...

Περισσότερα

Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών

12-09-2017 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσελήφθησαν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, κατά την τρέχουσα φάση προσλήψεων, να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης (Ιατρίδου 8, Χαλκίδα, 5ος όροφος) την Πέμπτη 14-9-2017...

Περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

08-09-2017 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας σας ανακοινώνει τον τελικό αξιολογικό πίνακα αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά των υποψήφιων Διευθυντών για την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών στο 1ο Ειδικό Δημ. Σχ. Χαλκίδας, στο...

Περισσότερα