Εγγραφές μαθητών για το σχολικό έτος 2018-19

Ενημερώνουμε τους γονείς ότι η κατανομή των μαθητών στα σχολεία γίνεται βάσει γεωγραφικών ορίων, ανάλογα με τη διεύθυνση κατοικίας. Μπορείτε να πληροφορηθείτε τη σχολική μονάδα στην οποία ανήκετε, μέσω των αντίστοιχων χαρτών (από το πάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε ΣΧΟΛΕΙΑ → Όρια σχολικών μονάδων).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διευκρινίσεις για απολογισμό Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2017-18

18-06-2018 Σχολικές Δραστηριότητες

Ο απολογισμός Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων θα γίνει ΚΑΝΟΝΙΚΑ, με βάση την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 6372/14-05-2018. Τα στοιχεία απολογισμού που ζητούνται στο σύστημα είναι ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ για το Υπουργείο. Επισυνάπτεται η αρχική...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2018-2019

14-06-2018 ΠΥΣΠΕ

H Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ   κ α λ ε ί   τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που κατέχουν οργανική θέση σε σχολικές μονάδες της Π.Ε. Εύβοιας...

Περισσότερα

Τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ86 σε οργανικές θέσεις

13-06-2018 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας με την αρ. 22/13-06-2018 Πράξη του συνεδρίασε για το παρακάτω θέμα:   Τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ86 σε οργανικές θέσεις Το  Συμβούλιο  καλεί  τους  εκπ/κούς, που  παρέμειναν    στη ...

Περισσότερα

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία των τοποθετήσεων εκπ/κών της Π.Ε.

04-06-2018 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας με τη με αρ. 20/04-06-2018 Πράξη του, λαμβάνοντας υπόψιν το με αρ. πρωτ. 89518/01-06-2018  έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφάσισε ότι...

Περισσότερα

Επείγον: Ανάκληση και νέα διαδικασία για τις οργανικές υπεραριθμίες σχολικών μονάδων

25-05-2018 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας με τη με αρ. 19/25-05-2018 Πράξη του:   1) Ανακαλεί, με βάση το με αρ. πρωτ. 85556/Ε2/24-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.: Α) τη...

Περισσότερα

Ετήσιες μεταβολές 2018- Μεταθέσεις- Οριστικές Τοποθετήσεις

15-05-2018 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας με την αρ. 16/15-05-2018 Πράξη του συνεδρίασε για το παρακάτω θέμα: Ετήσιες  μεταβολές  2018 – Μεταθέσεις- οριστικές  τοποθετήσεις  εκπ/κών κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ 60- Νηπιαγωγών,  ΠΕ70- Δασκάλων και ΠΕ70-...

Περισσότερα

Δηλώσεις μετάθεσης - οριστικής τοποθέτησης

07-05-2018 ΠΥΣΠΕ

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06- Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ70-Δασκάλων ΕΑΕ, που είχαν υποβάλει αίτηση μετάθεσης- οριστικής τοποθέτησης σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 190077/Ε1/06-11-2017 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ και όσοι μετατέθηκαν...

Περισσότερα

Κρίση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

02-05-2018 ΠΥΣΠΕ

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας, με την αρ. 14/02-05-2018 Πράξη του, καλεί τους εκπαιδευτικούς που κρίνονται οργανικά υπεράριθμοι να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες της ίδιας ομάδας που ανήκει το σχολείο...

Περισσότερα

Οργανικές υπεραριθμίες σχολικών μονάδων

26-04-2018 ΠΥΣΠΕ

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 14 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.100/97, καλεί τους εκπαιδευτικούς που κατέχουν οργανική θέση στις σχολικές μονάδες που εμφανίζουν οργανικές υπεραριθμίες...

Περισσότερα

Βεβαιώσεις αποδοχών

11-04-2018 Τμήμα Β' Οικονομικού

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς (μόνιμους και αναπληρωτές) ότι οι βεβαιώσεις αποδοχών για το εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος 2017, είναι διαθέσιμες προς λήψη σε ηλεκτρονική μορφή.   Για να λάβετε τη βεβαίωσή σας...

Περισσότερα