ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Πίνακες Μονάδων Μετάθεσης α) από Περιοχή σε Περιοχή β) σε Σχ. μονάδες Ειδικής Αγωγής και γ) σε Σχ. μονάδες Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

16-12-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

     Σας κοινοποιούμε τους πίνακες με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Εύβοιας που υπέβαλαν αίτηση για Μετάθεση: α) από περιοχή σε περιοχή, β) σε μονάδες Ειδικής Αγωγής γ) σε Διαπολιτισμικά σχολεία...

Περισσότερα

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής ΣΜΕΑ Δασκάλων

15-12-2014 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ στη με αρ. 59/15-12-2014 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο : Αποσπάσεις- Τροποποίηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.ΕΘΕΜΑ 2ο : Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής...

Περισσότερα

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Πλήρους και Μειωμένου Ωραρίου (ΠΕ11 & ΠΕ07)

11-12-2014 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 58/11-12-2014 Πράξη του, συνεδρίσε για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο : Αποσπάσεις- Τροποποίηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.ΕΘΕΜΑ 2ο : Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (Φυσικής Αγωγής)...

Περισσότερα

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Δασκάλων, Νηπιαγωγών και Αγγλικής Γλώσσας Τακτικού)

09-12-2014 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 57/9-12-2014 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο : Αποσπάσεις- Τροποποίηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.ΕΘΕΜΑ 2ο : Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (Αγγλικής Γλώσσας)...

Περισσότερα

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Δασκάλων) για Τ.Υ.

25-11-2014 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 55/25-11-2014 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο : Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Δασκάλων) ΘΕΜΑ 2ο : Υπερωρίες εκπαιδευτικών Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων (1/θ- 3/θ)

Περισσότερα

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Δασκάλων) για Παράλληλη Στήριξη

20-11-2014 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 54/20-11-2014 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο  : Αποσπάσεις- Τροποποίηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε ΘΕΜΑ 2ο  : Τροποποίηση της με αρ. 49/31-10-2014 Πράξης του ΠΥΣΠΕ...

Περισσότερα

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Δασκάλων) για Παράλληλη Στήριξη

20-11-2014 ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 54/20-11-2014 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο  : Αποσπάσεις- Τροποποίηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε ΘΕΜΑ 2ο  : Τροποποίηση της με αρ. 49/31-10-2014 Πράξης του ΠΥΣΠΕ...

Περισσότερα