Καλούνται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πήραν απόσπαση από άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε. στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας, σύμφωνα με τις αρ. πρωτ. 68593/Ε2/19-06-2024 & 68602/Ε2/19-06-2024 Υ.Α., να υποβάλουν Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας, από την Πέμπτη 20/06/2024 έως και την Παρασκευή 28/06/2024.

Οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail@dipe.eyv.sch.gr (το σχετικό έντυπο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Εύβοιας, στην επιλογή:                       « ΠΥΣΠΕ→ Έγγραφα ΠΥΣΠΕ»).

Λειτουργικά κενά αποτελούν, εν δυνάμει, όλες οι σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν  έως και είκοσι (20) προτιμήσεις.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ

238
Σχολικές Μονάδες
1989
Εκπαιδευτικοί
14016
Μαθητές
2
Μεταθετικές Περιοχές