Επισκέψεις - θεάματα, Βουλή των Εφήβων

Γενικές πληροφορίες

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα Π.Δ. 200 (αρ.11, §3) και 201 (αρ. 13, §3) για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία αντίστοιχα.

Υπενθυμίζουμε ότι δεν επιτρέπονται σχολικοί περίπατοι. Επίσης, δεν προβλέπονται επισκέψεις εκτός Νομού για τα Νηπιαγωγεία.

Κάθε διδακτική επίσκεψη θα πρέπει να είναι ενταγμένη στον τριμηνιαίο προγραμματισμό του σχολείου ο οποίος αποστέλλεται στην αρχή κάθε τριμήνου στη Διεύθυνση Π.Ε. Εύβοιας.

Οι Διευθυντές / Διευθύντριες των Σχολικών Μονάδων συντάσσουν πρακτικό (δείτε πρότυπο) και το αποστέλλουν στο γραφείο για ενημέρωση, τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν την πραγματοποίηση της επίσκεψης.

Στις μετακινήσεις που χρησιμοποιείται λεωφορείο απαιτείται έλεγχος από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.

Παρακολούθηση θεαμάτων εντός σχολικού χώρου

Η επόμενη εγκύκλιος αφορά  την παρακολούθηση θεαμάτων εντός σχολικού χώρου κατά το σχ. έτος 2012-13: Αρ.Πρωτ.: 116452/Γ7, 01-10-2012, ΥΠΑΙΘΠΑ doc-link

Επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων

Σχετικά έγγραφα σχ. έτους 2013-14: 
Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ. doc-link 
Πρόσκληση από τη Βουλή των Ελλήνων doc-link
ΦΕΚ 428/2010, τ. Β΄ (σελ. 5533-5534) για τον καθορισμό της διαδικασίας doc-link

Έντυπα για επισκέψεις- θεάματα

Υπηρεσιακό σημείωμα για τη διαδικασία doc-link
Πρότυπο πράξης εκδρομής doc-link
Πίνακας στοιχείων παρακολούθησης θεαμάτων doc-link

Πληροφορίες για θέματα επισκέψεων

Καραμήτσα Άννα

Τηλ.: 22210 85855
Φαξ: 22210 77012