Πέμπτη, 28 Σεπτέμβριος 2017 00:00

Ενημέρωση για την εισοδηματική ενίσχυση γονέων

Σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ 1α του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74/2017) καταργείται από την έναρξη ισχύος του νόμου, η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 3016/2002 (Α ?110).

Σύμφωνα, δε, με το 2/46004/06/23-06-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η εισοδηματική ενίσχυση έχει ενσωματωθεί από 01/02/2017 στο Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης στα ΚΕΠ ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: https://keaprogram.gr/

 

 

Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74/2017) άρθρο 57 παρ 1α 

2/46004/06/23-06-2017 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. 

 

Διαβάστηκε 2248 φορές