Έγγραφα Π.Υ.Σ.Π.Ε.

        

                                                 

     Π.Υ.Σ.Π.Ε.

 

 

1

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ                  

 

doc-link

2

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  

  doc-link  
3 ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ doc-link
4 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ doc-link
5 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ doc-link
6 ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΥΣΠΕ doc-link
7 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ doc-link
8 ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ doc-link
9 ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΣΧΟΛΕΙΟ doc-link
10 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ   doc-link
11 ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΥΣΠΕ doc-link 
12 ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ doc-link
13 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ doc-link 
14 ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ doc-link
15 ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ doc-link