Έγγραφα αναπληρωτών

 

 ΕΣΠΑ

 

  ΑΙΤΗΣΗ

 

 1   ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΣΠΑ                              doc-link      

 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

1 ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΠΑ  doc-link

  

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

1 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΣΠΑ  doc-link
2 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΠΑ  doc-link
3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΠΑ  doc-link
4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΣΠΑ  doc-link
5 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΕΣΠΑ  doc-link
6 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΣΠΑ
7 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ doc-link

 

 ΠΔΕ & ΤΑΚΤΙΚΟΥ

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΔΕ & ΤΑΚΤΙΚΟΥ  doc-link

 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

1 ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΔΕ & ΤΑΚΤΙΚΟΥ  doc-link

 

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

1 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΔΕ & ΤΑΚΤΙΚΟΥ  doc-link
2 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΔΕ & ΤΑΚΤΙΚΟΥ  doc-link
3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΔΕ & ΤΑΚΤΙΚΟΥ   doc-link
4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΔΕ & ΤΑΚΤΙΚΟΥ  doc-link
5 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΠΔΕ & ΤΑΚΤΙΚΟΥ  doc-link
6 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΔΕ
7 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ doc-link

 

ΠΕΠ

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΠ doc-link

 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

1 ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΠ doc-link

 

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

 1 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΕΠ doc-link
 2 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΠ doc-link
 3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΠ doc-link
 4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΠ                 doc-link
 5 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΠΕΠ doc-link
6 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΕΠ
7 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ doc-link

 

ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ (ΔΥΕΠ)

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΥΕΠ doc-link

 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

1 ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΥΕΠ doc-link

 

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

1 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΥΕΠ doc-link
2 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΥΕΠ doc-link
3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΥΕΠ doc-link
4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΥΕΠ doc-link
5 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΔΥΕΠ doc-link
6 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ doc-link

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ pdf-link

 

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

1 ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ doc-link