Έγγραφα για άδειες

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

 

1

ΑΙΤΗΣΗ ΕΣΠΑ                                                        

 doc-link

2

ΑΙΤΗΣΗ ΠΔΕ

 doc-link

3

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΠ         doc-link       

4      

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ  doc-link

5

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ(ΔΥΕΠ)   doc-link

 ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

 

ΕΣΠΑ  

1

ΑΙΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ  doc-link

2

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ  doc-link

 

ΠΔΕ  

1

ΑΙΤΗΣΗ ΠΔΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ  doc-link

2

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ  doc-link

 

 ΠΕΠ  

1

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΠ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ  doc-link

2

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ  doc-link
     

   ΜΟΝΙΜΟΙ

 

1

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ  doc-link

2

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ  doc-link
 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
1 ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ  doc-link
2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  doc-link
  ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 
1 ΜΟΝΙΜΟΙ-ΑΙΤΗΣΗ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ  doc-link
2 ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ  doc-link