'Εντυπα γενικής χρήσης για εκπ/κούς

Τα παρακάτω είναι έντυπα για γενική χρήση. Για εξειδικευμένα έντυπα (πχ. αδειών) επισκεφθείτε την αντίστοιχη σελίδα.

 

  • Υπεύθυνη δήλωση doc-link
  • Γενικό έντυπο αίτησης προς τη Διεύθυνση Π.Ε. Εύβοιας doc-link
  • Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας doc-link
  • Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας ΕΣΠΑ doc-link
  • Αίτηση παροχής υπηρεσιών προς το Π.Σ.Δ. doc-link
  • Ατομικό έντυπο δήλωσης απεργίας (αφορά ΜΟΝΟ σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς σε υπηρεσίες/φορείς και σχολικές μονάδες εκτός της Διεύθυνσης Π.Ε. Εύβοιας) doc-link