'Εντυπα γενικής χρήσης για εκπ/κούς

Τα παρακάτω είναι έντυπα για γενική χρήση. Για εξειδικευμένα έντυπα (πχ. αδειών) επισκεφθείτε την αντίστοιχη σελίδα.

 

  • Γενική αίτηση στη Διεύθυνση doc link
  • Υπεύθυνη δήλωση doc-link
  • Αίτηση εκπαιδευτικού προς τη Διεύθυνση Π.Ε. Εύβοιας doc-link
  • Αναφορά Ανάληψης στη Διεύθυνση doc link
  • Αναφορά Ανάληψης στο Σχολείο doc link
  • Αναφορά Ανάληψης Διευθυντή - Προϊσταμένου doc link
  • Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας doc-link
  • Αίτηση παροχής υπηρεσιών προς το Π.Σ.Δ. doc-link
  • Ατομικό έντυπο δήλωσης απεργίας (αφορά ΜΟΝΟ σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς σε υπηρεσίες/φορείς και σχολικές μονάδες εκτός της Διεύθυνσης Π.Ε. Εύβοιας) doc-link

 

 * Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε τα έγγραφα του word, επιλέξτε "Ενεργοποίηση επεξεργασίας", στο άνω μέρος του εγγράφου.