Άδειες

Ηλεκτρονική ταχυδρόμηση αδειών

Σύμφωνα με το έγγραφο με Αρ. Πρ. 3311/26-3-13/Δνση Π.Ε. Εύβοιας: "Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του συστήματος λειτουργίας της Υπηρεσίας μας και έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 14625/27-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σας ενημερώνουμε ότι έγγραφα που είναι προς ενημέρωση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών όπως η χορήγηση αδειών θα αποστέλλονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τα πρωτότυπα θα υπάρχουν στο Προσωπικό Μητρώο (Π.Μ.) κάθε εκπαιδευτικού και θα είναι στη διάθεση τους σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη.

 

Νομοθεσία

Έντυπα

 

Πληροφορίες:

Σοφία Λεοντιάδου 

Τηλ. 22213-52723