Άδειες

Ηλεκτρονική ταχυδρόμηση αδειών

Σύμφωνα με το έγγραφο με Αρ. Πρ. 3311/26-3-13/Δνση Π.Ε. Εύβοιας: "Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του συστήματος λειτουργίας της Υπηρεσίας μας και έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 14625/27-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σας ενημερώνουμε ότι έγγραφα που είναι προς ενημέρωση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών όπως η χορήγηση αδειών θα αποστέλλονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τα πρωτότυπα θα υπάρχουν στο Προσωπικό Μητρώο (Π.Μ.) κάθε εκπαιδευτικού και θα είναι στη διάθεση τους σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη.

 

Νομοθεσία

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - Αδειες Εκπαιδευτικών 5-5-2014  pdf link

Υπουργείο Εσωτερικών -Ν.4674-2020  pdf link

Υπουργείο Εσωτερικών -Ν.4808-2021 και Ν.4830-2021  pdf link

Υπουργείο Εσωτερικών 8-5-2023 - Διευκρινίσεις Αδειών  pdf link  Έντυπα

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

 • Άδεια Άνευ Αποδοχών για ανατροφή τέκνου  doc-link
 • Άδεια Άνευ Αποδοχών  1 μήνα  doc-link
 • Άδεια Άνευ Αποδοχών  doc-link
 • Άδεια 3μηνη για Ανατροφή Τέκνου  doc-link 
 • Άδεια Ανατροφής  doc-link 
 • Άδεια Κύησης  doc-link
 • Άδεια Λοχείας  doc-link   
 • Επιμορφωτική άδεια  doc-link
 • Συνδικαλιστική άδεια  doc-link 
 • Δυσμενών συνθηκών  doc-link

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

 • Άδεια Αναπηρίας (ιδίου ή τέκνου) doc-link 
 • Άδεια Γάμου doc-link
 • Άδεια για Ασθένεια Τέκνου doc-link 
 • Άδεια για Γυναικολογικό έλεγχο doc-link 
 • Άδεια για Σχολική Επίδοση doc-link 
 • Άδεια για Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή doc-link
 • Άδεια Δίκης doc-link
 • Άδεια Εξετάσεων doc-link
 • Άδεια Νοσήματος 22 ημερών doc-link
 • Άδεια Πατρότητας doc-link 
 • Άδεια Πένθους doc-link 
 • Αιμοδοτική άδεια doc-link
 • Αναρρωτική άδεια με Υ.Δ doc-link 
 • Αναρρωτική άδεια με Ιατρική Βεβαίωση doc-link 
 • Κανονική άδεια doc-link 
 • Άδεια - Επιβεβαιωμένο κρούσμα COVIDdoc-link 

 

* Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε τα έγγραφα του word, επιλέξτε "Ενεργοποίηση επεξεργασίας" ή Προβολή - Επεξεργασία εγγράφου, στο άνω μέρος του εγγράφου.

  

Πληροφορίες:

Σοφία Λεοντιάδου 

Τηλ. 22213-52723