Τρίτη, 13 Σεπτέμβριος 2016 00:00

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Μητρώο αναπληρωτών
 Αυγέρη Αικατερίνη, τηλ. 22213 52719
Μισθοδοσία  Σιδηρόπουλος Γεώργιος, τηλ. 22213 52732
Άδειες  Λεοντιάδου Σοφία, τηλ. 22213 52723
Απουσιολόγια/Πλατφόρμα ανάρτησης παραστατικών
 Ζέχα Αγγελική, τηλ. 22213 52716
Διαβάστηκε 5700 φορές