Ανακοινώσεις

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας  είναι στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
 ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ/ΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 
 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 
 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ
 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 
 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ 
 

Σας επισημαίνουμε ότι  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ, θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας για τις ημερομηνίες κατάθεσης των ανωτέρω σχετικών δικαιολογητικών στη Διεύθυνσή μας.

 

Σας ενημερώνουμε ότι σχετικές οδηγίες για την ορκωμοσία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν το προσεχές διάστημα στον ιστότοπο της Διεύθυνσης.

 

Από τη Διεύθυνση ΠΕ Εύβοιας