Διεύθυνση Α' Βάθμιας Εκπ. Ευβοίας

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας έχει τη γενική ευθύνη της διοίκησης και τον έλεγχο λειτουργίας των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης της.

 

Ως βασικό στόχο έχει να οργανώνει, να εξασφαλίζει και να προσφέρει σε όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από φύλο, χώρα προέλευσης, οικογενειακή κατάσταση, κοινωνικό υπόβαθρο και πνευματικές δυνατότητες τέτοιες ευκαιρίες ώστε να αναπτύσσονται ισόρροπα στο γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό τομέα.

 

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε πληροφορίες για τα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία του νομού μας, τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν σε τοπικό, πανελλαδικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο, τηλέφωνα επικοινωνίας με τη Διεύθυνση Π.Ε. Εύβοιας, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για κάθε εκπαιδευτικό και υπαλληλικό ζήτημα που απασχολεί τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.