Μήνας: Ιούνιος 2024

Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης εκπαιδευτικών οι οποίοι αποσπάστηκαν  από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πήραν απόσπαση από άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε. στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας, σύμφωνα με τις αρ. πρωτ. 68593/Ε2/19-06-2024 & 68602/Ε2/19-06-2024 Υ.Α., να υποβάλουν Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης στη Γραμματεία του…

Ανακοίνωση επικαιροποιημένου Πίνακα κενών οργανικών θέσεων &Πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης οριστικήςτοποθέτησης Εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών Α΄ Περιοχής Μετάθεσης.

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60.pdf Πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης Π.Ε. Εύβοιας.pdf

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 και τα ημερολογιακά έτη 2025, 2026 & 2027 Ν. Ημισφαιρίου

63871_2024 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 και τα ημερολογιακά έτη 2025, 2026 & 2027 Ν. Ημισφαιρίου

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ

238
Σχολικές Μονάδες
1989
Εκπαιδευτικοί
14016
Μαθητές
2
Μεταθετικές Περιοχές