Τμήμα Ε' Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Η ΕΥΥ eTwinning, στο πλαίσιο των workshops που έχει προδιαγράψει για το 2016 σε όλους τους νομούς της Ελλάδας, διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες - workshops.

Πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.