Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Πέμπτη, 28 Μάιος 2020

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με αριθμ. 63314/ΓΔ4/26-5-2020 (ΦΕΚ 2026/Β) με θέμα: «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικών
μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας  τους».

Διαβάστηκε 135 φορές