ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ο Διευθυντής ΠΕ Εύβοιας, έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις, προκηρύσσει την πλήρωση των κενών θέσεων Διευθυντών στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας, στο Δημοτικό Σχολείο Γυμνού και στο Δημοτικό Σχολείο Μαρμαρίου.

Λεπτομέρειες στα συνημμένα έγγραφα.