ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Σας κοινοποιούμε τους πίνακες με τα μόρια των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση σύμφωνα με την Αρ.Πρ.Γ.Υ. 11314/31-10-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

 Σας γνωρίζουμε ότι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται έως και την Πέμπτη 30-04-2015.

     Σας κοινοποιούμε τους πίνακες με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Εύβοιας που υπέβαλαν αίτηση για Μετάθεση:

α) από περιοχή σε περιοχή,

β) σε μονάδες Ειδικής Αγωγής

γ) σε Διαπολιτισμικά σχολεία,

σύμφωνα με την Αρ.Πρ. Γ.Υ.11314/31-10-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ .

    Σας γνωρίζουμε ότι οι ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και την Τετάρτη 31-12-2014 στη Διεύθυνση Π.Ε. Εύβοιας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2014-2015

Δευτέρα, 03 Νοέμβριος 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2014-2015