ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το συνημμένο αρχείο excel περιέχει 4 φύλλα εργασίας τα οποία αφορούν:

Φύλλο 1: Αίτηση

Φύλλο 2: Επιστημονική - Παιδαγωγική Συγκρότηση και Κατάρτιση

Φύλλο 3: Υπηρεσιακή Κατάσταση - Καθοδηγητική και Διοικητική εμπειρία 

Φύλλο 4: Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο - Προσωπικότητα - Γενική Συγκρότηση