ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών  Σχολικών Μονάδων Π.Ε Εύβοιας

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης