Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων για το διδακτικό έτος 2015-2016:

α)από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

β)από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ

γ)σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών  Σχολικών Μονάδων Π.Ε Εύβοιας

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το συνημμένο αρχείο excel περιέχει 4 φύλλα εργασίας τα οποία αφορούν:

Φύλλο 1: Αίτηση

Φύλλο 2: Επιστημονική - Παιδαγωγική Συγκρότηση και Κατάρτιση

Φύλλο 3: Υπηρεσιακή Κατάσταση - Καθοδηγητική και Διοικητική εμπειρία 

Φύλλο 4: Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο - Προσωπικότητα - Γενική Συγκρότηση