Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στη Δ/νση Π.Ε. Εύβοιας οφείλουν να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 04-08-2016 έως και την Τρίτη 09-08-2016. Για λόγους διευκόλυνσης, η ανάληψη υπηρεσίας θα γίνεται δεκτή και με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.

 

Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης

  • Οι εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 θα υποβάλουν από την Πέμπτη 04-08-2016 έως και την Τρίτη 09-08-2016 δήλωση προσωρινής τοποθέτησης.
  • Οι εκπ/κοί των υπόλοιπων κλάδων  θα  ενημερωθούν για τις ημερομηνίες υποβολής της δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης με νεότερη ανακοίνωσή μας (μετά τις 15-08-2016).