Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) κατά το διδακτικό έτος 2016-2017, να υποβάλουν αίτηση από 26-09-2016 μέχρι 28-09-2016 και ώρα 24.00.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν  στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας και δεν έχουν υποβάλλει δήλωση προσωρινής τοποθέτησης, να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης μέχρι τη Δευτέρα 29-08-2016 και ώρα 11.00  π.μ..