Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν  στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας και δεν έχουν υποβάλλει δήλωση προσωρινής τοποθέτησης, να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης μέχρι τη Δευτέρα 29-08-2016 και ώρα 11.00  π.μ..