Ο Διευθυντής Π.Ε. Εύβοιας, έχοντας υπόψη του τις ισχύουσες διατάξεις, προκηρύσσει την πλήρωση των θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε Εύβοιας.

Λεπτομέρειες στα συνημμένα έγγραφα.

Καλούνται οι εκπαιδευτικού των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ60 και ΠΕ70 οι οποίοι έχουν αποσπασθεί από άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση, έως και την Τρίτη 29/8/2017 και ώρα 14:00.

Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί είτε ιδιοχείρως είτε μέσω fax στο 2221077012.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και ΠΕ19/20 Πληροφορικής που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης από τη Δευτέρα 28-08-2016 έως και την Τρίτη 29-08-2016 και ώρα 14:00.

Η υποβολή της δήλωσης μπορεί να γίνει είτε ιδιοχείρως είτε μέσω fax στο 2221077012.

Ο Διευθυντής ΠΕ Εύβοιας, έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις, προκηρύσσει την πλήρωση των κενών θέσεων Διευθυντών στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας, στο Δημοτικό Σχολείο Γυμνού και στο Δημοτικό Σχολείο Μαρμαρίου.

Λεπτομέρειες στα συνημμένα έγγραφα.