Οι τοποθετούμενοι Διευθυντές  των Σχολικών Μονάδων καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στη Δ.Π.Ε. Εύβοιας την 01/08/2017.

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τον τελικό αναμορφωμένο ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων διευθυντών Π.Ε Εύβοιας.