Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ αριθμ. 915 τ. Β΄/20-5-2015 δημοσιεύθηκε η αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-5-2015 υπουργική απόφαση « Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων ». 

Στο πεδίο συμμετοχής σε υπηρεσιακά συμβούλια και συμβούλια επιλογής έχει προστεθεί η φράση " ως αιρετό μέλος ". 

 

Το συνημμένο αρχείο excel περιέχει 4 φύλλα εργασίας τα οποία αφορούν:

Φύλλο 1: Αίτηση

Φύλλο 2: Επιστημονική - Παιδαγωγική Συγκρότηση και Κατάρτιση

Φύλλο 3: Υπηρεσιακή Κατάσταση - Καθοδηγητική και Διοικητική εμπειρία 

Φύλλο 4: Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο - Προσωπικότητα - Γενική Συγκρότηση

Εγγραφές μαθητών στις σχολικές μονάδες Π.Ε της χώρας  για το σχολικό έτος 2015-2016 -Λήξη σχολικού έτους 2014-2015