Ανδρέας Μπρόκος

Πέμπτη, 21 Ιούνιος 2018

Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που απασχολήθηκαν στη Δ/νση Π.Ε. Εύβοιας το σχολικό έτος 2017-18, ότι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τα έγγραφα λήξης σύμβασης σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Βάσει του νόμου 4250/2014, το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά αντίγραφα (χωρίς επικύρωση) των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

 

Η ιστοσελίδα για τη λήψη των εγγράφων θα ανοίξει την Παρασκευή 22/6/2018 και ώρα 8 πμ. Για να εισέλθετε, κάντε κλικ εδώ.

Δευτέρα, 07 Μάιος 2018

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06- Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ70-Δασκάλων ΕΑΕ, που είχαν υποβάλει αίτηση μετάθεσης- οριστικής τοποθέτησης σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 190077/Ε1/06-11-2017 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ και όσοι μετατέθηκαν στο νομό με τις πρόσφατες μεταθέσεις, θα έχουν τη δυνατότητα από τη Δευτέρα  07  Μαΐου 2018 μέχρι και την Παρασκευή  11  Μαΐου 2018  και ώρα 13:00  να δηλώσουν όσοι επιθυμούν τις σχολικές μονάδες της προτίμησης  τους στην αίτηση μετάθεσης στο Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https//teachers.minedu.gov.gr). Οι εκπαιδευτικοί στις δηλώσεις τους μπορούν να αναγράφουν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες. Στη  συνέχεια αφού  εκτυπώσουν  και υπογράψουν την αίτηση μετάθεσης με τις προτιμήσεις θα την υποβάλουν στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας, μέσω email (pyspe@dipe.eyv.sch.gr) ή φαξ (2221077012).

Όσοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06- Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ70-Δασκάλων ΕΑΕ που είχαν υποβάλει αίτηση μετάθεσης- οριστικής τοποθέτησης σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 190077/Ε1/06-11-2017 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ δεν επιθυμούν να δηλώσουν σχολικές μονάδες προτίμησης, θα υποβάλουν στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη δήλωση σχολικών μονάδων, μέσω email (pyspe@dipe.eyv.sch.gr) ή φαξ (2221077012) στις ίδιες ημερομηνίες.

Τετάρτη, 02 Μάιος 2018

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας, με την αρ. 14/02-05-2018 Πράξη του, καλεί τους εκπαιδευτικούς που κρίνονται οργανικά υπεράριθμοι να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες της ίδιας ομάδας που ανήκει το σχολείο από το οποίο κρίθηκαν υπεράριθμοι (ήτοι οι υπεράριθμοι των σχολικών μονάδων του δήμου Χαλκιδέων δηλώνουν σχολικές μονάδες στο δήμο Χαλκιδέων και οι υπεράριθμοι των σχολικών μονάδων του δήμου Κύμης-Αλιβερίου δηλώνουν σχολικές μονάδες στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου), στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας από την Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 έως την Παρασκευή 4  Μαΐου 2018 και ώρα 14:00.