Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων

Παρασκευή, 21 Ιούνιος 2019

«Πρόγραμμα “Ένταξη και Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά” 2016-2019:

Πορεία, Δράσεις και Καλές Πρακτικές»

Αμφιθέατρο Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας

Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 και ώρα 17.00 μ.μ.