Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Υποδιευθυντή στο 12/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας της Π.Ε Εύβοιας

Δευτέρα, 25 Σεπτέμβριος 2017