Τελικός αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Π.Ε. Εύβοιας

Παρασκευή, 16 Ιούνιος 2017

Μετά την εξέταση των σχετικών ενστάσεων, η Διεύθυνση Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει τον τελικό αναμορφωμένο αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Εύβοιας.

Διαβάστηκε 1427 φορές