1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Αναπτύσσοντας μια οργανική & αποτελεσματική σχέση μεταξύ τους»

«Πρόγραμμα “Ένταξη και Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά” 2016-2019:

Πορεία, Δράσεις και Καλές Πρακτικές»

Αμφιθέατρο Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας

Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 και ώρα 17.00 μ.μ.

1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι και τη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00 και
2. Οι υπηρετούντες με πενταετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, η οποία λήγει μέχρι 31-8-2017, εφόσον επιθυμούν να τοποθετηθούν σε σχολική μονάδα της βαθμίδας τους στη Δ/νση Εκπαίδευσης που βρίσκεται χωροταξικά το ΠΠΣ, υποβάλλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή.