Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών

  1. Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσελήφθησαν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας κατά την τρέχουσα φάση προσλήψεων, να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης (Ιατρίδου 8, Χαλκίδα) την Τετάρτη 15/01/2020 από 08:00 έως 13:00 για να αναλάβουν υπηρεσία, έχοντας μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία και θα προσκομιστούν με τη σειρά που αναγράφονται στη λίστα των δικαιολογητικών για ταχύτερη εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ  ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

  1. Oι αναπληρωτές/τριες, πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά στην ειδική φόρμα, το αργότερο έως και την Τρίτη 14/01/2020 (έως 15.00). Όσοι έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία τους σε προηγούμενο σχολικό έτος και προσελήφθησαν κατά το τρέχον σχολικό έτος, πρέπει επίσης να εισέλθουν στη φόρμα και να συμπληρώσουν εκ νέου τα στοιχεία τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν την οριστική καταχώριση παρακαλούμε τους αναπληρωτές/τριες να ελέγξουν για τη ορθότητα όλων των στοιχείων τους.

Σας γνωρίζουμε ότι, μετά την ηλεκτρονική καταχώριση των προσωπικών στοιχείων, γίνεται άμεσα η πρόσληψη, ενημερώνεται το σύστημα του ΟΑΕΔ, διακόπτεται το επίδομα και δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης.

Για να δείτε τη νέα λίστα των δικαιολογητικών, κάντε κλικ εδώ.

Τη λίστα δικαιολογητικών μπορείτε να την αναζητήσετε και στην αρχική σελίδα στο σύνδεσμο: εκπαιδευτικοί-αναπληρωτές-δικαιολογητικά πρόσληψης.

            Για να εισέλθετε στη φόρμα εισαγωγής στοιχείων κάντε κλικ εδώ.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το σύνδεσμο για την εισαγωγή στοιχείων μπορείτε να εισέλθετε στη φόρμα από την αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Δ/νσης στο σύνδεσμο «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ»(δεξί μέρος της αρχικής σελίδας)

                                

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ

Διευκρινήσεις για την κατάθεση των δικαιολογητικών.

 

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλλουν

αίτηση και δικαιολογητικά στο πλαίσιο της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 δύνανται να προσέλθουν στη Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΥΒΟΙΑΣ, Ιατρίδου 8, 5ος όροφος, από τις 13 Ιανουαρίου 2020 έως και τις 12 Φεβρουαρίου

2020 και ώρες 7:30 έως 14:30 (θα τηρείται σειρά προτεραιότητας).

 

Ο/Η κάθε ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει:

 

1. Να έχει εγγραφεί στο ΟΠΣΥΔ

2. Να προσέρχεται αυτοπροσώπως ή με νόμιμη εξουσιοδότηση τρίτο πρόσωπο

3. Να φέρει αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο

4. Να έχει συμπληρωμένη την αίτηση και φωτοαντίγραφο αυτής

5. Να έχει σε ευκρινή φωτοαντίγραφα όλα τα προς κατάθεση δικαιολογητικά

Το σύνολο των εγγράφων να κατατίθεται σε χάρτινο φάκελο με λάστιχο

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις στον ΑΣΕΠ υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον κάθε εκπαιδευτικό από 15/1 έως 3/2/2020 και

ώρα 14:00 κι είναι ανεξάρτητες από τις αιτήσεις που υποβάλλονται στις Δ/νσεις Εκπ/σης. Οι πίνακες που θα καταρτιστούν

θα αφορούν και την πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών και την πρόσληψη αναπληρωτών για τα επόμενα 3 έτη.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 203058/Ε4/20-12-2019
(ΦΕΚ 43/τ.ΑΣΕΠ/20-12-2019 - ΑΔΑ: ΨΠΠΤ46ΜΤΛΗ-4Υ9) Υπουργική Απόφαση

καλούνται τα μέλη ΕΕΠ κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και τα
μέλη ΕΒΠ-ΔΕ01 τα οποία είναι εγγεγραμμένα στους τελικούς αξιολογικούς
πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2380/Γ/19-12-2019, ΦΕΚ 2361/Γ/18-12-2019
και ΦΕΚ 2350/Γ/13-12-2019 αντίστοιχα) και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε
κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2019-2020 σε εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων
περιοχών για μόνιμο διορισμό από τη Δευτέρα 23/12/2019 έως και την Τρίτη 7/1/2019
 στο
ΟΠΣΥΔ (
https://opsyd.sch.gr)  κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Για σχετικές οδηγίες είναι αναρτημένο στην αρχική σελίδα του ΟΠΣΥΔ εκεί που
είναι τα εγχειρίδια το Εγχειρίδιο υποβολής αίτησης για μόνιμο διορισμό.

 

  1. Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσελήφθησαν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας κατά την τρέχουσα φάση προσλήψεων, να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης (Ιατρίδου 8, Χαλκίδα) την Τρίτη 10/12/2019 από 08:00 έως 11:00 για να αναλάβουν υπηρεσία, έχοντας μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία και θα προσκομιστούν με τη σειρά που αναγράφονται στη λίστα των δικαιολογητικών για ταχύτερη εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ   ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

  1. Oι αναπληρωτές που θα αποδεχτούν την πρόσληψη, πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά στην ειδική φόρμα, το αργότερο έως και τη Δευτέρα 09/12/2019 (έως 15.00). Όσοι έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία τους σε προηγούμενο σχολικό έτος και προσελήφθησαν  κατά το τρέχον σχολικό έτος, πρέπει επίσης να εισέλθουν στη φόρμα και να συμπληρώσουν εκ νέου τα στοιχεία τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν την οριστική καταχώριση παρακαλούμε τους αναπληρωτές/τριες να ελέγξουν για την ορθότητα όλων των στοιχείων τους και κυρίως την οικογενειακή κατάσταση, αριθμό τέκνων, ειδική κατηγορία και περιοχή πρόσληψης.

Σας γνωρίζουμε ότι, μετά την ηλεκτρονική καταχώριση των προσωπικών στοιχείων, γίνεται άμεσα η πρόσληψη, ενημερώνεται το σύστημα του ΟΑΕΔ, διακόπτεται το επίδομα και δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης.

 

Για να δείτε τη νέα λίστα των δικαιολογητικών, κάντε κλικ εδώ.

Τη λίστα δικαιολογητικών μπορείτε να την αναζητήσετε και στην αρχική σελίδα στο σύνδεσμο: εκπαιδευτικοί - αναπληρωτές - δικαιολογητικά πρόσληψης.

            Για να εισέλθετε στη φόρμα εισαγωγής στοιχείων κάντε κλικεδώ.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το σύνδεσμο για την εισαγωγή στοιχείων μπορείτε να εισέλθετε στη φόρμα από την αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Δ/νσης  στο σύνδεσμο «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑNΑΠΛΗΡΩΤΩΝ»(δεξί μέρος της αρχικής σελίδας)         
                       

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1.Ο αξιολογικός πίνακας θα αναρτηθεί στη  Δ/νση την Τετάρτη 11/12/2019 και ώρα 9.30π.μ. . Για τυχόν ενστάσεις επικοινωνήστε στο τηλ. 2221075986 με την κα Κονοβέση από 9.30 έως 10.00 π.μ.     
                

2.Τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων, θα αναρτηθούν στη  Δ/νση την Τετάρτη 11/12/2019 και ώρα 10.30 π.μ. .

3. Το έντυπο της δήλωσης τοποθέτησης θα  το παραλάβουν οι αναπληρωτές/τριες  και αφού το συμπληρώσουν μετά την ανακοίνωση των κενών, θα το καταθέσουν στο γραφείο του ΠΥΣΠΕ την Τετάρτη 11-12-2019 έως τις 11.00 π.μ

4. Την Τετάρτη 11-12-2019  θα αναρτηθούν στα γραφεία της Δ/νσης και στην  στην ιστοσελίδα της, οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών/τριών  εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ

Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών

   Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των
μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2019-2020,
καλεί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να
υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες :

   α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
   β) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. (πρώην ΚΕ.Δ.Δ.Υ.),
   γ) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,
   δ) στα Μειονοτικά Σχολεία και
   ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.