Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Τετάρτη 22/07/2015 μέχρι τη λήξη του τραπεζικού ωραρίου, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμών για την Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας των αναπληρωτών που ανήκουν στα παρακάτω έργα:

  1. «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» και
  2. «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»

 

 

Όσον αφορά στις πληρωμές για την Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας των υπολοίπων έργων, θα σας ενημερώσουμε με νέα ανακοίνωση.

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Δευτέρα 20/07/2015 μέχρι τη λήξη του τραπεζικού ωραρίου, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμών για την Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας των αναπληρωτών που ανήκουν στα παρακάτω έργα:

1.      «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:  Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία - ΑΠ2, ΑΠ3»,

2.      «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)» και

3.      «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα».

 

Όσον αφορά στις πληρωμές για την Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας των υπολοίπων έργων, θα σας ενημερώσουμε με νέα ανακοίνωση.

 

 

Λόγω, μη εξυπηρέτησης συναλλαγών από τις τράπεζες, δε θα μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής για την Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας για τους αναπληρωτές των έργων:

  1. «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:  Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία - ΑΠ2, ΑΠ3».
  2. «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)»

 

Για κάθε νεότερο θα σας ενημερώσουμε.

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Πέμπτη 2/07/2015 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμών για τη μισθοδοσία Ιουνίου των αναπληρωτών που ανήκουν στα παρακάτω έργα:

1.      «Πληρωμή Ωρομισθίων και Αναπληρωτών εκπ/κών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

2.      «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

3.      «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:  Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία - ΑΠ2, ΑΠ3».

 

 

Όσον αφορά στις πληρωμές για την Αποζημιώση μη ληφθείσας άδειας θα σας ενημερώσουμε με νέα ανακοίνωση.

Λόγω, μη εξυπηρέτησης συναλλαγών από τις τράπεζες, δε θα μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής για το μήνα Ιούνιο για τους αναπληρωτές των έργων:

1.      «Πληρωμή  Ωρομισθίων και Αναπληρωτών εκπ/κών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

2.   «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

3. «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:  Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία - ΑΠ2, ΑΠ3».

 

Για κάθε νεότερο θα σας ενημερώσουμε.

Λόγω, μη εξυπηρέτησης συναλλαγών από τις τράπεζες, δε θα μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία  πληρωμής για  τους αναπληρωτές του έργου:

 «Πληρωμή  Ωρομισθίων και Αναπληρωτών εκπ/κών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Όσο, για τα έργα:

  1. «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» και
  2. «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:  Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία - ΑΠ2, ΑΠ3»

σας πληροφορούμε ότι δεν έχει έρθει ακόμη εντολή πληρωμής από το Υπουργείο.

 

 

Για κάθε νεότερο θα σας ενημερώσουμε.