Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και μόνο, στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 7/8/2015 μέχρι 14/8/2015.

 

 

 

Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Δευτέρα 27/07/2015 μέχρι τη λήξη του τραπεζικού ωραρίου, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής για την Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας των αναπληρωτών που ανήκουν στο έργο «Πληρωμή Ωρομισθίων και Αναπληρωτών εκπ/κών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Τετάρτη 22/07/2015 μέχρι τη λήξη του τραπεζικού ωραρίου, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμών για την Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας των αναπληρωτών που ανήκουν στα παρακάτω έργα:

  1. «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» και
  2. «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»

 

 

Όσον αφορά στις πληρωμές για την Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας των υπολοίπων έργων, θα σας ενημερώσουμε με νέα ανακοίνωση.

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Δευτέρα 20/07/2015 μέχρι τη λήξη του τραπεζικού ωραρίου, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμών για την Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας των αναπληρωτών που ανήκουν στα παρακάτω έργα:

1.      «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:  Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία - ΑΠ2, ΑΠ3»,

2.      «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)» και

3.      «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα».

 

Όσον αφορά στις πληρωμές για την Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας των υπολοίπων έργων, θα σας ενημερώσουμε με νέα ανακοίνωση.

 

 

Λόγω, μη εξυπηρέτησης συναλλαγών από τις τράπεζες, δε θα μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής για την Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας για τους αναπληρωτές των έργων:

  1. «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:  Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία - ΑΠ2, ΑΠ3».
  2. «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)»

 

Για κάθε νεότερο θα σας ενημερώσουμε.