Τμήμα Γ' Προσωπικού

Τμήμα Γ' Προσωπικού (67)

Εγκύκλιοι Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Π.Ε. &  Δ.Ε. από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία  και σε ΦΟΡΕΙΣ για το σχολικό έτος 2019-20.