Τμήμα Γ' Προσωπικού

Τμήμα Γ' Προσωπικού (115)

 

 Σύμφωνα με τα ΠΔ 50/96 και ΠΔ 100/97 οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσα σε  δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση  των μεταθέσεων.