Προσωρινοί Πίνακες Μονάδων Μετάθεσης α) από Περιοχή σε Περιοχή και β) σε Σχ. μονάδες Ειδικής Αγωγής

Δευτέρα, 14 Δεκέμβριος 2020

1. Σας κοινοποιούμε τους προσωρινούς πίνακες με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Εύβοιας που υπέβαλαν αίτηση για Μετάθεση:

α) από περιοχή σε περιοχή 

β) σε μονάδες Ειδικής Αγωγής

γ) σε μονάδες Ειδικής Αγωγής με εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και στη Γραφή BRAILE

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 149629/Ε2/3-11-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

Σας γνωρίζουμε ότι οι ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται από την Δευτέρα 14/12/2020 μέχρι και την Παρασκευή 18/12/2020 στη Διεύθυνση Π.Ε. Εύβοιας.

 

2. Οι προσωρινοί πίνακες με τα στοιχεία των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών (Ειδικής Αγωγής) της Δ/νσης Π.Ε. Εύβοιας ως προς τη διαδικασία βελτιώσεων – οριστικών τοποθετήσεων θα αναρτηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 15, παρ. 8, ΠΔ 50/96).

Διαβάστηκε 572 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 14 Δεκέμβριος 2020