«Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.). σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 104627/ΓΔ5/07-08-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 3344 Β’)

Τρίτη, 11 Αύγουστος 2020
Διαβάστηκε 367 φορές